Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Eldning

Enligt ett nytt EU-direktiv gäller nya regler för hantering av trädgårdsavfall. Haninge kommun ser över sina föreskrifter, så håll utkik inför hösten då reglerna kan komma att ändras.

Eldning av trädgårdsavfall

I Haninge kommuns avfallsföreskrifter (21 §) meddelas att torrt vedartat trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller för miljön uppstår.

Du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök. Du får heller inte elda om eldningsförbud är utfärdat av brandförsvaret. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral. Övrigt avfall får inte eldas.

Kontrollera med Södertörns brandförsvarsförbund att de inte har utfärdat sådan brandriskvarning som förbjuder eldning utomhus. Om eldningsförbud enligt lag om skydd mot olyckor råder under hela perioden är det tillåtet att elda en vecka efter det att eldningsförbudet har upphört.

Eldning i övrigt

Du får inte elda upp ditt avfall. Det gäller både företagare och privatpersoner. Det är till exempel aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material, eftersom det kan sprida skadliga ämnen och orsaka störningar för omgivningen.

Du som eldar ansvarar för att inte skada människors hälsa eller miljön. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024