Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny expressbusslinje mellan Handen och Tyresö

En ny expressbusslinje planeras mellan Handen och Tyresö centrum. Syftet är att skapa en tvärgående linje för att möjliggöra attraktiva kollektivtrafiksresor.

Vy över motorväg med fordon Foto: Mostohotos

Den föreslagna expressbusslinjen förväntas korta restiden mellan Handen och Tyresö med upp till nio minuter jämfört med dagens linje 840. Linjen förväntas också locka till sig fler resenärer, vilket är positivt för framkomligheten för biltrafiken, men även för att kunna:

  • Möta en växande befolkning och ortsutveckling.
  • Erbjuda attraktiva och snabba resor för större resenärsflöden med stor efterfrågan under hela dagen.
  • Sammanbinda regionen genom att knyta samman tätorter, bytespunkter och stora målpunkter.

Expressbusslinjen planeras så att den binder ihop bland annat Flemingsberg, Handen och Tyresö. Trafikeringen västerut mot Flemingsberg planeras ske i samband med genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn och gör att linjen når sin fulla potential.

Planerad trafikstart sker etappvis från omkring år 2027.

Nya busshållplatser

För att skapa förutsättningar för den kommande expressbusslinjen måste turtäthet, hastighet och avstånd mellan busshållplatser förbättras. Därför planeras ett antal åtgärder längs med Gudöbroleden som till exempel:

  • Nya busshållplatser med tillhörande gång- och cykelanslutningar i höjd med Port73.
  • Gång- och cykelanslutningar till nya busshållplatser i höjd med Mårtensberg.

Trafikverket planerar även att bygga om delar av Gudöbroleden som du kan läsa om här:

Gudöbroleden byggs om

Beslut om avsiktsförklaring

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 maj 2024 att godkänna avsiktsförklaringen för projektet. Avsiktsförklaringen syftar till att belysa parternas intention och åtaganden utmed linjen.

Haninge kommun, Tyresö kommun, Stockholms stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen arbetar tillsammans med att genomföra projektet.

Arbetet går i linje med regionens intentioner och uppsatta mål enligt Kollektivtrafikplan och Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050).

Avsiktsförklaring stadsbyggnadsnämnden

RUFS 2050

Tvärförbindelse Södertörn

Karta över den planerade sträckan.Karta över den planerade sträckan.Foto: Trafikförvaltningen

Senast uppdaterad: 4 juli 2024