Det här händer efter valet fram till nyvalda styret tillträder

Den 28 november valde kommunfullmäktige, kommunens "riksdag", sin ordförande, och den 12 december väljer fullmäktige ordförande i kommunstyrelsen, kommunens "regering". Då utses också ledamöterna i nämnderna. Processen fram till att det nyvalda styret tar plats den 1 januari 2023 kan du följa här på haninge.se.

Haninge-kommunfullmäktige-2017-12-11 Klubba Foto: Mostphotos

Måndagen 28 november hölls ett extrainsatt kommunfullmäktige i Skärgårdssalen. Då valdes ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande till fullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ. Beslut togs även om att utöka antalet ledamöter i vissa nämnder, från 9 till 11 ledamöter. En nämnd ansvarar för ett visst område, till exempel kultur och fritid, skola, näringsliv etc.

Den 12 december utser fullmäktige kommunstyrelsens ordförande, KSO, samt ledamöterna i nämnder och olika organ efter valet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen samt har uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande tillträder den 1 januari 2023 och då verkställs det nyvalda styret för Haninge kommun.

Följ processen fram till att nya styret är på plats via Val, haninge.se.

Om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämder kan du läsa på Organisation, haninge.se

Senast uppdaterad: 29 november 2022