Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nytt bidragsreglemente för föreningar i Haninge kommun

Från 1 juli 2022 gäller ett nytt bidragsreglemente för föreningar i Haninge kommun. Syftet är att tydliggöra vad som utgör villkoren för att vara en bidragsberättigad förening och hur processen går till för att söka bidrag.

För att stärka och bidra till Haninges föreningsliv - som gör Haninge till en attraktiv plats att bo och verka på – ger Haninge kommun ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund. Syftet med bidragen är att stödja en bred föreningsverksamhet som ger möjlighet till en aktiv fritid för barn och unga i Haninge kommun.

Från 1 juli 2022 gäller ett nytt bidragsreglemente för idrotts- och friluftsföreningar i Haninge kommun

För att möta föreningarnas behov och förenkla processen att söka föreningsbidrag har det tidigare reglementet ersatts med två styrdokument. Syftet med att dela upp reglementet i två delar är att tydliggöra vad som utgör villkoren för att vara en bidragsberättigad förening och hur processen går till för att söka bidrag.

Idrotts- och friluftsföreningar

I det nya reglementet har antalet bidragsformer minskat genom att de tidigare sex punktbidragen ersatts med stora och lilla projektstödet. Bidragsberättigade idrotts- och friluftsföreningar kan ansöka om Lokalt aktivitetsstöd, Stora projektstödet, Lilla projektstödet och Förstärkt ridbidrag. För att ansöka om föreningsbidrag behöver föreningen uppfylla de allmänna villkoren och vara en bidragsberättigad förening.

Kulturföreningar och studieförbund

I det nya regementet ingår en ny bidragsform, kulturverksamhet för barn och unga. Bidraget syftar till att stödja kurs- eller kursliknande verksamhet för barn och unga. En annan nyhet är möjligheten att söka fleråriga grundbidrag samt utvecklingsbidrag utifrån vissa kriterier. I det nya reglementet kan kulturföreningar ansöka om: Grundbidrag, Kulturverksamhet för barn och unga, Arrangemangsstöd och Utvecklings- och projektstöd. Studieförbund kan ansöka om Studieförbundsbidrag.

Senast uppdaterad: 5 juli 2022