Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun klar

Lärarförbundet har i dag publicerat sin rankning av landets skolkommuner. Den tar främst sikte på grundskolan och bygger på statistik från föregående år. Utbildningsförvaltningen tar regelbundet del av offentlig statistik från myndigheter för sin verksamhetsutveckling. Förvaltningen kommer nu även titta på Lärarförbundets rankning för att analysera resultatet.

Foto: Mostphotos

Rankningen utgår från tio parametrar. De är bland annat resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, lärarlöner, meritvärde årskurs 9 och fullföljd gymnasieutbildning. Parametrarna utbildade lärare och lärartäthet dubbelviktas.

Haninge kommun får i mätningen högsta placering vad gäller lärarlöner och stiger 44 placeringar till plats 108 för meritvärdet årskurs 9. Kommunen har uppvisat rekordresultat för avgångsbetygen i grundskolan två år i rad. Trots detta kommer Haninge på plats 290.

- Vi välkomnar alla granskningar av skolan, de hjälper oss att bli bättre. Jag kan konstatera att vi  har haft goda resultat, har bra lärarlöner och jämför vi värdena med förra årets ser vi inte några större faktiska förändringar på det stora hela. En första förklaring till vår placering är att vi har låg lärarbehörighet samtidigt som kvalitetsmått som gymnasiebehörigheten, där vi presterar bra, inte ingår. Lärarbehörigheten är viktig, och därför har vi en extern utredning i frågan denna höst, men det är också viktigt hur vi bedriver god skolutveckling för de resurser vi har. Vi ska nu borra lite djupare i rankningen för att fullt ut förstå vår placering, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör.

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun

Lättare att rekrytera

Utbildningsförvaltningen har bedrivit ett utvecklingsarbete och lagt in en högre växel i det systematiska kvalitetsarbetet på senare år. Det är bakgrunden till de högre skolresultaten i grundskolan. Förskolan  i sin tur har märkt av ett ökat intresse från andra kommuner och arbetssökande och tar regelbundet emot studiebesök.

När utredningen om lärarbehörigheten är klar ska förvaltningen vässa sin strategi för kompetensförsörjning. Ett första resultat visar att rektorerna upplever att det blivit lättare att rekrytera. Andra undersökningar visar att utbildningsförvaltningen blivit alltmer populär bland förskollärar- och lärarstudenter. Man har bland annat klättrat i Universum Sveriges rankning av arbetsgivare hos denna målgrupp, från plats 45 år 2020 till plats 40 år 2021, i konkurrens med andra kommuner, fristående huvudmän och myndigheter inom skolvärlden.

Historiska budgetsatsningar

I budgeten för kommande år görs historiska satsningar på förskolan och skolan.

- Haninge har höga ambitioner för skolan och vi har i år de bästa avgångsbetygen i grundskolan på hela 2000-talet, vilket jag är mycket glad över. Samtidigt gör vi satsningar på kompetensutveckling och arbetar vidare med vårt utbildningsprogram inom förskolan för att stärka medarbetarnas förmågor och på så vis förbättra kvalitén i undervisningen. Men vi är måna om att göra mer, därför gör vi en historisk höjning av grundbidraget i skolpengen med sju procent samtidigt som vi arbetar för att höja andelen behöriga lärare i skolan, säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Historiska budgetsatsningar på förskolan och skolan

Senast uppdaterad: 30 november 2021