Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Historiska budgetsatsningar på förskolan och skolan

Fler pedagoger i förskolan, ökad likvärdighet i skolan och förskolan samt en stärkt vuxenutbildning. Det är några av satsningarna i grund- och förskolenämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetar för 2022. Elevpengen får en historisk höjning med sju procent.

Tre barn som sitter runt en padda i  ett klassrum Foto: Mostphotos

Bakom budgetbesluten står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Fler pedagoger i förskolan

Förskolan och grundskolan har tagit stora utvecklingskliv de senaste åren. Avgångsbetygen från årskurs 9 slog rekord 2021 efter flera år av ihärdigt systematiskt kvalitetsarbete, och förskolan som är framstående inom Reggio Emilia har sett ett ökat intresse från andra kommuner och från arbetssökanden.

Nu görs fler satsningar på förskolan och skolan. Budgeten för nästa år ökar med 145 miljoner jämfört med årets budget och uppgår därmed till 2 225 miljoner kronor. Grundbidraget i elevpengen ökar med sju procent.

- En ständigt föränderlig omvärld kräver att våra skolor och förskolor är moderna, flexibla och innovativa med fokus på att barn och unga ska få de bästa förutsättningarna. Därför genomför vi satsningar på digitalisering och en framtidssäkrad skola, samtidigt som vi satsar på elevhälsan och fler pedagoger i förskolan, säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Andra budgetsatsningar som kommer genomföras är bland annat fler platser i lärstudios för barn med extra behov och kartläggning och bekämpning av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kunskapslyft inom vuxenutbildningen

Haninge kommun har Stockholms läns största utbud av gymnasieprogram och vuxenutbildningen har genom åren haft en god förmåga att anpassa sitt utbildningsutbud utifrån behov.

Nästa år ökar budgeten med 32 miljoner jämfört med årets budget och den uppgår därmed till 516 miljoner kronor.

- I Haninge ska både gymnasielever och vuxna ha möjlighet till lärande som leder till arbete. Vi gör en kraftfull satsning nästa år genom att öka budgeten med 6,6 procent vilket ger oss möjlighet att stärka vuxenutbildningen, öka likvärdigheten inom gymnasieskolan och kraftsamla för att fler snabbare ska komma ut i arbete, säger Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Satsningarna inom gymnasieskolan omfattar bland annat introduktionsprogram, collegesamverkan samt digital kompetens och infrastruktur. Budgeten rymmer också satsningar på ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen samt samarbete med Arbetsförmedlingen för att fler ska komma i arbete.

 

Senast uppdaterad: 30 november 2021