Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge allt populärare bland lärarstudenter

Haninge kommun har i år klättrat i Universum Sveriges rankning av de 50 mest populära arbetsgivarna bland förskollärar- och lärarstudenter. En utvärdering visar samtidigt att nästan samtliga av de som gör sin lärarpraktik i kommunen är nöjda med mottagandet. En majoritet skulle välja Haninge om de skulle söka lärarjobb i dag. Utöver satsningen på studenter utökas budgeten för att stärka lärarbehörigheten kommande år.

En grupp studenter som går utanför Stockholms universitet Foto: Mostphotos

Universum Sverige gör varje år en rankning av de 50 mest populära arbetsgivarna bland dem som pluggar till förskollärare och lärare. Kommunen klättrade till plats 40 i år från plats 45 förra året. Det skedde i konkurrens med övriga landets kommuner, fristående huvudmän och myndigheter inom skolvärlden.

- Förmågan att knyta till sig den här målgruppen är avgörande för att bli en attraktiv skolkommun. Därför är det glädjande att vi ökar i popularitet. Ett skäl till detta är vårt framgångsrika samarbete med Stockholms universitet kring verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är viktigt för studenternas möjligheter att utvecklas i lärarrollen samtidigt som det erbjuder unika möjligheter till kompetensutveckling för våra lärare som handleder, säger utbildningsdirektör Henrik Lindh.

Modellen innebär att skolor och förskolor samarbetar med varandra i så kallade VFU-kluster. Klustren samverkar i sin tur med Stockholms universitet. Utvärderingarna som studenterna fyllt i efter sin praktik i Haninge visar att de är nöjda med mottagandet.

Den senaste mätningen från augusti 2021 visar att 96 procent är mycket nöjda (78 %) eller nöjda (18 %). Lika många har svarat att de trivs på praktikplatsen. En majoritet, 72 procent, kan dessutom tänka sig att välja Haninge kommun om de skulle söka lärarjobb i dag. De som inte väljer Haninge uppger ofta som skäl att de bor för långt från kommunen.

Insatser för att stärka lärarbehörigheten

Förutom de insatser som görs gentemot lärarstudenter pågår ett arbete på utbildningsförvaltningen för att stärka lärarbehörigheten inom förskolan och grundskolan. En extern utredning har tillsatts för att ringa in orsakerna till att Haninge har låg behörighet. När slutrapporten är klar kommer förvaltningen se över sin strategi för kompetensförsörjning.

En delrapport från oktober visar dock redan nu att rektorerna anser att det blivit lättare att rekrytera. Förskolan i sin tur håller på att vidareutveckla sin strategi för rekrytering då det kommer att göras satsningar i budgeten för att anställa fler behöriga pedagoger kommande år. Skolpengen (grundbidraget) kommer att öka med totalt sju procent 2022 vilket gör att skolorna får mer pengar för sin verksamhet.

Intern kompetensutveckling framgångsrik

Utöver satsningarna på rekrytering forsätter de interna insaterna för kompetensutveckling som visat sig vara framgångsrika.

Förskolan har ett utbildningscenter där de erbjuder sina medarbetare fortbildning för att säkerställa att barnen får en god undervisning.

Grundskolan har i sin tur utvecklingslärare som erbjuder pedagogerna kompetensutveckling på plats i skolorna. Den samarbetar också med organisationen Teach for Sweden. Samarbetet ger en unik möjlighet för akademiker att utbilda sig till lärare samtidigt som de arbetar som pedagoger i Haninges skolor.

 

Senast uppdaterad: 30 november 2021