Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Viettoviemäri vai paineviemäri (LPS)

Perinteisen järjestelmän etuja ovat alhaiset käyttökustannukset ja tietty toimivuus myös pitempien sähkökatkosten aikana. Järjestelmän huono puoli on sen rakennuskustannukset.

Perinteisen viemärijärjestelmän ja LPS-järjestelmän erot

Perinteinen viemärijärjestelmä ylivuodolla sijoitetaan routarajan alapuolelle (noin 2 metrin syvyyteen). Putkien kaato takaa, että vesi valuu talosta viemärikaivoon ja sieltä edelleen imeytymiseen.

LPS-järjestelmässä lämpöeristetyt ja pakkassuojatut putket sijoitetaan lähemmäs maanpintaa (0,8 - 1,0 metrin syvyyteen). Jokaiselle kiinteistölle asennetaan LPS-pumppujärjestelmä, joka sijoitetaan helppopääsyiseen paikkaan, esimerkiksi kiinteistölle johtavan ajotien yhteyteen. Energiakustannus on noin 100 kruunua/vuosi. Säännöllistä tarkistusta ei tarvita. Käyttötilastot näyttävät järjestelmän vaativan keskimäärin yhtä huoltotoimenpidettä (suurta tai pientä) 15-20 vuodessa.

LPS-järjestelmän etuna on, ettei se ole riippuvainen maanpinnan kaltevuudesta eikä kaivantojen ei tarvitse olla niin syviä ja leveitä. Asennukseen tarvittava aika lyhenee, vahinkoriski pienenee ja hinta laskee perinteiseen viettoviemäriin verrattuna. 

LPS-menetelmä toimii parhaiten kumpuilevassa maastossa kapeateisillä taaja-asutusalueilla. LPS-järjestelmän varjopuolena on jäteveden kerääntyminen putkistoon pitkäaikaisten sähkökatkoksen aikana. LPS-pumppu toimii sähköllä.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022