Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vesi- ja viemärimaksut

Vesi- ja viemärimaksu kattaa kunnan tarjoamien vesi- ja viemäripalveluiden kustannukset. Maksu jakautuu kahteen osaan – käyttömaksuun ja laitemaksuun.

Foto: Mostphotos

Käyttömaksu

Käyttömaksu maksetaan kuusi kertaa vuodessa jokaisesta kiinteistöistä. Maksukuukausia ovat helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu. Käyttömaksu jakautuu kiinteään maksuun ja kulutusmaksuun.

Kiinteä maksu kuvastaa vv-liitännän tarjoamaa hyötyä kiinteistölle. Maksu kattaa muun muassa hallinnolliset kustannukset, mittarinvaihdokset, luennat, laskutuskulut sekä putkiverkoston ylläpitoon liittyvät kulut.

Kulutusmaksu perustuu viimeisimmän vesimittarilukeman perusteella tehtyyn vuosikulutusarvioon ja se peritään etukäteen. Jotta maksu olisi niin täsmällinen kuin mahdollista, on sinun luettava vesimittarisi vähintään kerran vuodessa ja ilmoitettava siitä meille.

Vesimittarin lukeminen

Asunto-/asuntoyksikkömaksu peritään kaikilta asiakkailta. Maksu peritään veden ja putkiston käyttömahdollisuudesta. Omakotitaloilta laskutetaan yksi asuntomaksu. Mikäli talossa on useampia asuntoja, asuntomaksu peritään asuntojen määrän mukaan. Yhden perheen omakotitalo tai asunto lasketaan yhdeksi asuntoyksiköksi. Koulujen, toimistojen, pienteollisuuden, sairashoidon ym. maksut määräytyvät rakennuspinta-alan mukaan niin, että jokaiselta 150 neliömetriltä muodostetaan oma asuntoyksikkö. Asemakaavan mukaisella teollisuusalueella sijaitsevien teollisuusrakennusten maksut määräytyvät rakennuspinta-alan mukaan niin, että jokaiselta 500 neliömetriltä muodostetaan oma asuntoyksikkö.

Hulevesimaksu kattaa tonteilta, kaduilta ja yleisiltä paikoilta tulevan huleveden puhdistamisen.

Haningen VV-taksa vuodelle 2023 vahvistettiin kunnanvaltuuston kokouksessa 12. joulukuuta 2022.

Vuoden 2023 vesimaksut (sis. alv)

 • Kiinteä maksu, kiinteistöittäin:
  1 481,31 kruunua vuodessa
 • Kulutusmaksu, vesi- ja viemäriverkostoon liittyneet kiinteistöt:
  37,93 kruunua per kuutiometri
 • Asunto-/asuntoyksikkömaksu:
  329,18 kruunua vuodessa
 • Kiinteistön hulevesimaksu, jokaisen asunnon/asuntoyksikön osio:
  403,03 kruunua vuodessa
 • Kadun hulevesimaksu, jokaisen asunnon/asuntoyksikön osio:
  262,69 kruunua vuodessa

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen yhteydessä maksettava kertamaksu. Maksulla pyritään kattamaan osa kunnan vesi- ja viemäriverkoston laajentamisen ja koko VV-verkoston kehittämisen yhteydessä syntyvistä kustannuksista, vesilaitokset ja jätevesipuhdistamot mukaan lukien. 
Kiinteistönomistajalle liittymismaksu on pakollinen, ja se peritään kaikilta VV-toiminta-alueeseen kuuluvilta, rakennettuilta ja rakentamattomilta tonteilta. Liittymismaksu peritään myös jos kiinteistöön tehdään muutoksia, esimerkiksi lisärakennuksen pystyttämisen yhteydessä.

Liittymismaksu peritään kiinteistönomistajalta ajankohtaisen VV-taksan mukaan silloin, kun kunta on rakentanut vesi- ja viemäriputket valmiiksi, tehnyt kiinteistölle liittymispisteen ja ilmoittanut siitä kiinteistön omistajalle.

Vuoden 2023 liittymismaksut (sis. alv.)

 • Palvelumaksu: Sisältää talousvesi-, jätevesi- ja hulevesijohtojen runkojohdon ja osoitetun liittymispisteen välisen putkisto-osuuden rakennuskustannukset.
  Maksu: 67 265 kruunua.
 • Liittymispistemaksu: Liittymispisteen perustamismaksu. Liittymispiste toimii kiinteistön ja kunnan vastuualueiden välisenä rajapintana.
  Maksu: 64 058 kruunua.
 • Tonttipinta-alamaksu: Perustuu kiinteistön pinta-alaan. Hinta ei saa ylittää liittymismaksun, liittymispistemaksun ja asuntomaksun yhteenlaskettua hintaa.
  Maksu: 66,64 kruunua per neliömetri.
 • Asuntomaksu: Perustuu olemassa olevien tai rakennusluvassa myönnettyjen asuntojen määrään.
  Maksu: 57 641 kruunua.

Senast uppdaterad: 17 maj 2023