Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Luonnonhoito ja biologinen monimuotoisuus

Luonnonhoidon tavoitteena on säilyttää ja kehittää luontoarvoja, biologista monimuotoisuutta ja ekojärjestelmän palveluita. Haluamme myös levittää tietoa ja lisätä ymmärrystä luontoa kohtaan helpottaen samalla pääsyä maastoon luonnosta nauttimaan.

Tyresta nationalpark. Foto: Malin Löfgren Tyresta nationalpark. Foto: Malin Löfgren Foto: Malin Löfgren

Haninge on luonnonhoitoon nähden  läänin toiseksi parhain kunta

Luonnonsuojeluyhdistyksen laajaan, Ruotsin kuntien luonnonhoitoa mittaavaan tutkimukseen vastasi kaikkiaan 210 yhteensä 290 kunnasta. Haninge sijoittui vastanneiden kesken 9. sijalle. Vuonna 2014 tehdyssä ensimmäisessä tutkimuksessa Haninge sijoittui sijalle 42.

Selityksen Haningen kunnan nopeaan kapuamiseen listalla arvellaan muun muassa olevan luontoarvojen ja ekojärjestelmän palveluiden inventoimiseen ja kartoittamiseen tehdyt panostukset, erilaiset luonnonhoitohankkeet sekä ohjausasiakirjojen, kuten luonnonhoitosuunnitelman ja ilmasto- ja ympäristöpoliittisen ohjelman kehittäminen.


Me tarvitsemme luontoa

Luonnonvarat tarjoavat meille ihmisille puhdasta vettä, ruokaa, suojaa tulvilta ja myrskyiltä sekä paljon muuta. Ilman luonnonvaroja emme pysyisi hengissä. Ratkaisevaa luonnon kyvylle varmistaa luonnonvarojen saatavuus on, että vakaat ja toimivat ekojärjestelmät pystyvät käsittelemään häiriöitä, kuten eläinten ja kasvien sairauksia, erilaisia ympäristökatastrofeja tai vakavia päästöjä. Geenien ja lajien vaihtelu eläin- ja kasvimaailmassa takaa paremman vastustuskyvyn näitä häiriöitä vastaan.

Siksi meidän on vaalittava biologista monimuotoisuutta

Mitä suurempi biologinen monimuotoisuus luonnossa on, sitä paremmin ihminen on varustautunut kohtaamaan tulevaisuuden asettamat haasteet, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen. Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen on ekojärjestelmien pitkäjänteisen toimivuuden kannalta ratkaisevaa ja lopulta myös edellytys ihmiskunnan olemassaololle.

Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit

Uhanalaiset lajit

Uhanalaiset lajit ovat kasvi- tai eläinlajeja, jotka ovat lähellä häviämistä ja joiden vaaliminen on tärkeä osa luonnonsuojelutyötä. Lisää tietoa uhanalaisista lajeista löydät niin sanotulta punaiselta listalta. ArtDatabankenin asiantuntijakomitea päättää siitä, mitkä lajit ovat uhanalaisia ja kuinka suuri uhka niitä vastaan on.

Uhanalaisella lajilla ei automaattisesti ole lainsuojaa mutta on olemassa toimenpideohjelmia, joiden tavoitteena on herkkien luontotyyppien ja uhanalaisten lajien vaaliminen. Haningessa on meneillään kolmisenkymmentä toimenpideohjelmaa, jotka koskevat joko herkkää luontoa tai erityisiä lajeja.

Luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) kotisivulta löydät lisää tietoa toimenpideohjelmista.

Rauhoitetut lajit

Rauhoitetut lajit ovat lain mukaan suojattuja. Rauhoitus merkitsee normaalisti, ettei kasveja saa vahingoittaa, kaivaa ylös, poimia tai ettei niistä saa ottaa siemeniä ja ettei eläimiä saa tappaa tai pyydystää tai ettei niitä itse tai niiden munia, rommia tai pesiä saa vahingoittaa. Rauhoitettujen lajien keräämiseen voidaan hakea poikkeuslupaa.

Lääninhallituksen kotisivulta löydät luettelon Tukholman läänin rauhoitetuista organismeista

Kyy-, tarha- ja kangaskäärme ovat rauhoitettuja

Kaikki sammakkoeläimet ja matelijat ovat rauhoitettuja, esimerkiksi kaikki käärmelajit. Käärmeiden pyydystäminen ja tappaminen luonnossa ei ole sallittua. Poikkeus koskee kyykäärmettä tonttimaalla. Kyykäärmeen saa siirtää pois tonttimaalta, ja ellei mitään muuta ratkaisua ole, on myös tonttimaalla olevan kyykäärmeen tappaminen sallittua. 

Myös sammakkoeläinten ja matelijoiden tutkijat voivat saada luvan poiketa rauhoitusta koskevista perusmääräyksistä. Munien (mätien) ja toukkien (poikasten) kerääminen rajoitetussa määrin tutkimissyistä on sallittua. Eläimet tulee palauttaa keräyspaikalle niin pian kuin mahdollista. Aikuisten eläinten pyydystäminen tutkimista varten on sallittua, mutta eläimiä ei saa viedä paikalta pois, ja ne tulee palauttaa luontoon niin pian kuin mahdollista.

Tarha- ja kangaskäärmeitä ei koskaan saa siirtää tai tappaa. Lääninhallitus voi myöntää rauhoituksen poikkeusluvan erityisistä syistä.

Laissa suojatut lajit

Rauhoituksen lisäksi jotkut lajit ovat laissa suojattuja. Kaikki nisäkkäät ja linnut ovat suojattuja, paitsi silloin kun niitä saa luvallisesti metsästää. Myös jokihelmisimpukka ja useat kalalajit ovat suojattuja. 

Senast uppdaterad: 22 maj 2023