Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Henkilötietojen käsittely

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten Haningen kunta käsittelee henkilötietojasi.

Tietosuoja-asetus (GDPR) määrää kaiken henkilötietoihin liittyvän käsittelyn 25. toukokuuta 2018 lähtien. Lakimääräysten tavoitteena on suojata jokaisen henkilön loukkaamattomuutta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötiedoiksi luokitellaan kaikki tieto, joka suoraan tai epäsuoraan voidaan johtaa elävään, fyysiseen henkilöön. Esimerkkinä ovat nimi, henkilötunnus, valokuvat, äänitykset ja vastaava.

Kunta käsittelee suuria määriä henkilötietoja viranomaistoiminnassaan, mutta henkilötietoja käsitellään myös muissa yhteyksissä, kuten kirjaston lainarekisterissä, yhdistysrekisterissä, jossa listataan eri yhteyshenkilöiden tiedot, palkkahallinnon rekisterissä, koulu- ja lastenhoitorekisterissä, erilaisia avustuksia koskevissa rekistereissä ynnä muissa.

Haningen kunnassa huolehdimme siitä, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja määräysten mukaisesti. Henkilökunnan on esimerkiksi aina seurattava IT-turvallisuutta koskevia suuntalinjoja sekä sähköpostia ja internetiä koskevia toimintaperiaatteita henkilötietoja käsitellessään.

Kaikki lautakunnat ovat henkilötietovastaavia omassa käsittelyssään. Mikäli haluat tarkempaa tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään, ota yhteyttä kunnan tietosuoja-asiamieheen, jonka tiedot löytyvät tämän sivun oikeanpuoleisesta sarakkeesta.

Alla tarkempaa tietoa siitä, miten kunta saa käsitellä henkilötietojasi.

Lakiperusta

Henkilötietojasi käsitellään vain silloin, kun kunnalla on siihen laillinen perusta. Tavallisesti perusta muodostuu tarpeesta käsitellä henkilötietoja määrätyn, yleisen edun vaatiman tehtävän suorittamisessa tai viranomaistoiminnassa. Henkilötietojen käsittely voi myös olla lakiperusteisesti välttämätöntä sopimuksessa sovittujen toimenpiteiden suorittamiseksi, oikeusvelvoitteen edellyttäessä tai rekisteröidyn henkilön etujen tai myöntymyksen suojaamiseksi. 

Tiedotusvelvollisuus

Kaikilla, jotka käsittelevät henkilötietoja, on velvollisuus luovuttaa rekisteröidylle henkilölle tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi aiotaan käyttää, millä lakiperusteella tietoja käsitellään sekä kuinka kauan henkilötietojasi aiotaan säilyttää.

Julkisuusperiaate pätee kunnan asiakirjoihin, minkä vuoksi arkistolaki ja kunnan asiakirjakäsittelysuunnitelma määrää, kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään eri tarkoituksiin. 

Mikäli henkilötiedot on haettu joltakin muulta taholta, sinulla on myös oikeus saada tietää, mistä tiedot on haettu ja mitä henkilötietoja käsittely koskee.

Mikäli henkilötiedot aiotaan siirtää toiselle taholle ja/tai siirtää kolmanteen maahan, on sinulla oikeus saada asiasta tietoa.

Sinulla on lisäksi oikeus saada tietää, jos kunta käyttää henkilötietojen käsittelijää (ruotsiksi personuppgiftsbiträde), jolla on pääsy henkilötietoihisi. Käsittelijä ei saa käyttää tietoja muihin kuin kunnan määräämiin tarkoituksiin.

Tietoa yllä olevan mukaisesti siitä, miten henkilötietojasi käsitellään eri tilanteissa, annetaan mikäli mahdollista silloin, kun kunta ottaa henkilötiedoista osaa. 

Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli käsiteltävänä olevissa henkilötiedoissa ilmenee virheitä, on sinulla oikeus vaatia niiden oikaisemista.

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla oikeus peruuttaa suostumus.

Määrätyissä tilanteissa sinulla voi myös olla oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai rajaamista, tai vastustaa niiden käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojaviranomaiselle (Datainspektionen), joka on valvova viranomainen.

Sinulla on oikeus vaatia kunnan rekisteristä vedos, josta ilmenee miten henkilötietojasi käsitellään. Vaatimukselle on olemassa erityinen lomake, joka löytyy sivun oikeasta sarakkeesta.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Jennifer Ralph

dataskyddsombud@haninge.se

Tietosuojavastaava hoitaa kunnan kaikkia lautakuntia ja toimii yhteyshenkilönä kysymyksille siitä, miten kunta käsittelee henkilötietoja.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022