Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Esikoulujen toiminta-idea

Esikouluissamme käytämme useita eri menettelytapoja tukeaksemme lasten oppimista. Huomioimme jokaisen lapsen tarpeet ja tuemme ryhmää oppimaan yhdessä. Työskentelemme erilaisten projektien parissa ja dokumentoimme lasten oppimisprosessia. Pidämme fyysistä ympäristöä tärkeänä osana opetusta. Lähtökohtamme on jokaisen lapsen oikeus saada hyvää koulutusta ja viihtyä esikoulussa.

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Pedagogiikkamme perusta

Haningen kunnan esikoulut lähtevät siitä, että lapset reagoivat opetukseen eri tavoin. Esikouluissamme lapsilla on siksi oikeus kokeilla useita eri ilmaisumuotoja ja -menetelmiä.

Tähän pohjautuu esteettinen näkemys oppimisesta, jossa lapselle tarjotaan mahdollisuus käyttää kaikkia aistejaan lapsen tutkiessa ympäröivää maailmaa.

Laulun, tanssin, musiikin, maalaamisen, piirtämisen ja lukemisen kautta lapset saavat lähestyä maailmaa. Lasten annetaan puuhata matemaattisten haasteiden ja erilaisten pulmien ratkomisen parissa. Lisäksi heille tarjotaan mahdollisuus rakentaa erilaisilla materiaaleilla. Myös digitaalisella maailmalla on tärkeä merkitys toiminnassa.

Yhteiset projektit vievät kehitystä eteenpäin

Pedagogisen toiminnan jatkuvan kehityksen varmistamiseksi esikouluissamme hyödynnetään yhteisiä projekteja ja prosesseja.

Meneillään oleva projekti keskittyy lasten suhtautumiseen ja siihen, miten lapsi tutkii ympäröivää maailmansa kestävyysnäkökulmasta. Valittavana on neljä eri aluetta:

  • Mielikuvitus, luovuus ja leikki
  • Kieli, kulttuuri ja identiteetti
  • Luonto, jonka aistimme
  • Estetiikka

Pedagoginen dokumentointi

Pedagogit käyttävät pedagogista dokumentointia menetelmänään seuratessaan, dokumentoidessaan ja pohtiessaan, kuinka lapset tutkivat maailmaa. Pedagogit osallistuvat lasten kanssa tutkimiseen. Näin lapset saavat olla osallisia ja vaikuttaa omaan oppimisprosessiinsa.

Luova oppimisympäristö

Haningen kunnan esikouluissa on oppimisympäristö, eli toisin sanoen esikouluympäristö, jossa lapset oleskelevat, tärkeä osa opetusta. Se merkitsee, että tilat, materiaalit, tehtävät ja ajanjako valitaan niin, että ne tukevat lasten oppimista ja opetusta.

Ajattelemme, että lasten ympäristön on oltava ilon, uteliaisuuden ja oppimisen lähde.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024