Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lastenhoidon maksut

Esikoulumaksu peritään kuukausittain. Kuukausimaksun kokonaismäärän määräävät kotitalouden bruttotulot sekä kotitaloudessa asuvien lasten lukumäärä. Kunta soveltaa enimmäistaksaa ja maksut ja maksusäädökset koskevat sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa.

Maksut 1.1.2024 lähtien

Nuorin lapsi lasketaan ensimmäiseksi lapseksi, toiseksi nuorin 2. lapseksi ja niin edelleen huolimatta siitä, onko lapsi esikoulussa, perhepäiväkodissa vai aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

1. lapsi esikoulussa ja perhepäiväkodissa

 • Kotitalouden tulot ovat alle 56 250 kr/kk: 3 prosenttia tuloista
 • Kotitalouden tulot ylittävät 56 250 kr/kk: 1 688 /kk (enimmäismaksu)

2. lapsi esikoulussa ja perhepäiväkodissa

 • Kotitalouden tulot ovat alle 56 250 kr/kk: 2 prosenttia tuloista
 • Kotitalouden tulot ylittävät 56 250 kr/kk: 1 125 kr/kk (enimmäismaksu)

3. lapsi esikoulussa ja perhepäiväkodissa

 • Kotitalouden tulot ovat alle 56 250 kr/kk: 1 prosentti tuloista
 • Kotitalouden tulot ylittävät 56 250 kr/kk: 563 kr/kk (enimmäismaksu)

4. lapsi esikoulussa ja perhepäiväkodissa

 • Ei maksua

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.1.2024 lähtien

1. lapsi aamu- ja iltapäivätoiminnassa

 • Kotitalouden tulot ovat alle 56 250 kr/kk: 2 prosenttia tuloista
 • Kotitalouden tulot ylittävät 56 250 kr/kk: 1 125 kr/kk (enimmäismaksu)

2. lapsi aamu- ja iltapäivätoiminnassa

 • Kotitalouden tulot ovat alle 56 250 kr/kk: 1 prosentti tuloista
 • Kotitalouden tulot ylittävät 56 250 54 830 kr/kk: 563 kr/kk (enimmäismaksu)

3. lapsi aamu- ja iltapäivätoiminnassa

 • Kotitalouden tulot ovat alle 56 250 kr/kk: 1 prosentti tuloista
 • Kotitalouden tulot ylittävät 56 250 kr/kk: 563 kr/kk (enimmäismaksu)

4. lapsi aamu- ja iltapäivätoiminnassa

 • Ei maksua

Alennettu lastenhoitomaksu

Lastenhoitomaksua alennetaan 25 prosentilla seuraavissa tapauksissa:

 • Elokuun 1. päivästä alkaen sinä vuonna, jolloin lapsesi täyttää 3 vuotta. Muutos perustuu koululain määräyksiin, joiden mukaan lapsella on oikeus saada yhteensä 525 tuntia maksutonta oleskeluaikaa vuodessa.
 • Jos lapsesi oleskeluaikaa on pidennetty erityisen kehitystarpeen takia koululain 8. luvun 7. § määräysten mukaan, maksu peritään ainoastaan aikamäärästä, joka ylittää 15 tuntia viikossa.

Tulojen tai siviilisäädyn muuttuessa

Tulojen muuttumisesta ja muista maksun suuruuteen vaikuttavista muutoksista, kuten siviilisäädyn muuttumisesta, tulee ilmoittaa välittömästi. Toimi näin:

 • Mikäli lapsesi on kunnallisessa toiminnassa tai kunnan laskuttamassa yksityisessä toiminnassa, ilmoita muuttuneista tuloista 
  sähköisen palvelun kautta
 • Mikäli lapsesi on yksityisessä toiminnassa, josta toiminta laskuttaa suoraan, ilmoita muuttuneista tuloista suoraan toiminnan harjoittajalle.

Huoltajana olet henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kotitaloutesi tulot on rekisteröity oikein.


Lastenhoitomaksun määrittäminen

Maksun suuruuteen vaikuttavat tulot

Tuloilla tarkoitetaan bruttopalkkaa ja muita työsuhteeseen perustuvia, veronalaisia korvauksia sekä tuloverolaissa määriteltyjä, elinkeinotoimintaan liittyviä voittoja.

 • palkka ja muut työsuhteeseen liittyvät korvaukset
 • perhekodin vanhempien palkkiokorvaus
 • eläke (paitsi lapseneläke)
 • elinkorko
 • vanhempainraha
 • lapsen hoitoavustuksen palkkioksi määritelty osa (ei siis lisäkustannuksista maksettu korvaus)
 • sairaspäiväraha
 • sairasavustus
 • työttömyyskorvaus
 • työmarkkinatuki
 • työmarkkinakoulutuksesta saatava koulutusavustus
 • perherahana saatava perheavustus
 • varusmiehille maksettava päiväraha kertauskoulutuksen yhteydessä ym.

Maksun suuruuden määräävät kotitalouden yhteenlasketut tulot. Kotitaloudella tarkoitetaan yksinhuoltajaa tai puolisoita. Puolisoiksi rinnastetaan mies ja nainen, jotka eivät ole naimisissa mutta jotka asuvat yhdessä ja joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jotka väestökirjanpidon mukaan asuvat samassa osoitteessa. Puolisoiksi rinnastetaan myös henkilöt, jotka elävät parisuhteessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ja jotka väestökirjanpidon mukaan asuvat samassa osoitteessa.

Laskun jakaminen

Toisistaan erillään asuvat vanhemmat voivat tehdä hakemuksen laskun jakamisesta erityisellä lomakkeella.

Erillisten laskujen hakulomake

Maksun palauttaminen

Maksu peritään ensimmäisestä perehdyttämispäivästä alkaen, ja sitä peritään niin kauan, kuin paikka on lapsen hallussa, eli myös lapsen ollessa lomalla tai sairaana, irtisanomisaikana ja henkilökunnan suunnittelupäivinä (enintään viisi lukuvuodessa).

Suoritettu maksu voidaan palauttaa, jos

 • lapsi on ollut sairaana yli 21 peräkkäistä kalenteripäivää. Maksusta vähennetään tuolloin 1/30 kuukausimaksusta 22. päivästä alkaen. Vanhemman on itse haettava alennusta lapsen sairauden takia ja pyydettäessä näytettävä lääkärintodistus.
 • esikoulu tai vapaa-ajankoti on jouduttu pitämään suljettuna vähintään kokonainen päivä, eikä lapselle ole tarjottu toista paikkaa. Paikanhaltijalle voidaan tällöin myöntää alennusta, jos hän hakee sitä.

Päivähoitopaikan irtisanominen 

Jos perhe haluaa luopua lapsen päivähoitopaikasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisehdot pätevät myös silloin, kun lapsi halutaan siirtää kunnallisesta hoidosta yksityiseen hoitopaikkaan.

Maksun maksamatta jättäminen

Maksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Ellei suoritusta ole vastaanotettu eräpäivänä, lähetämme muistutuksen, jonka jälkeen lasku lähetetään perintään. Kunnan perismistoimisto on Visma Financial Solutions.

Muistutukset ja peri

Yhteystiedot

Sähköposti: barnomsorg@haninge.se

Puhelin: 08-606 70 00

Puhelinpäivystys: Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00–11.00

Senast uppdaterad: 8 februari 2024