Skola

O Utbildningsförvaltning lel sama kathar le skoli, o sicharipe thaj e sama le cine shavorrengi. Thelal si jekh video kaj penel sar e skolako systemo buchazij, thaj kothar si kuvimatha kaj shaj ginaves maj buth pa sako agor pe Svedicko shib.

KONTAKTO

Gregor Kwiek
08-606 71 32gregor.kwiek@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 mars 2020