Skola

O Utbildningsförvaltning lel sama kathar le skoli, o sicharipe thaj e sama le cine shavorrengi. Thelal si jekh video kaj penel sar e skolako systemo buchazij, thaj kothar si kuvimatha kaj shaj ginaves maj buth pa sako agor pe Svedicko shib.

KONTAKTO

Gregor Kwiek

08-606 71 32

gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 februari 2021