Romsk inkludering

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Regeringen har beslutat om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-diskriminering.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 april 2020