För dig som utövar våld

Om du utövar våld mot någon närstående kontaktar du relationsvåldsteamet på 08-606 91 40 för att få information om vilken typ av hjälp som kan vara aktuell för just dig.

Du kan också ringa telefonlinjen Välj att sluta. Här får du möjlighet att prata anonymt med en terapeut eller annan professionell för att få hjälp med att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Bakom hjälplinjen står Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen i Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Läs mer på valjattsluta.se

Senast uppdaterad: 20 september 2021