Våld i nära relation

Kontakta oss för hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan.

Ett trasigt trähjärta med texten "Home sweet home" hänger på en dörr Foto: Mostphotos

Våld i nära relation omfattar alla typer av hot och våld mellan närstående oavsett ålder, kön eller könsidentitet.

För dig som är utsatt för våld i nära relation

För dig som utövar våld mot någon närstående

Få hjälp av tolk

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten.


Information för dig som jobbar med barn

Om du misstänker att ett barn far illa kan du få handledning på sidan Jag vill veta. Sidan riktar sig till barn men har också bra information för dig som jobbar med barn.

jagvillveta


Kontakt för våldsutsatta

Akut behov av hjälp  
Ring polisen på 112

Socialjouren (kvällar och helger)
020-70 80 03

Om du är barn
08-606 79 96

Om du är vuxen
08-606 91 40
rvt@haninge.se

orosanmälan

Gör en orosanmälan om du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation.

Orosanmälan

Origo

Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum med fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo vill sprida kunskap om hedersproblematik samt erbjuda stöd, hjälp och rådgivning till ungdomar och yrkesverksamma. 

Läs mer på Origos hemsida

Senast uppdaterad: 20 september 2021