Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplanen för Dalarö reningsverk finns tillgänglig för granskning

Under samrådsperioden (19 november–10 december 2020) för Dalarö reningsverk (Dalarö 7:1) inkom totalt 21 yttranden från myndigheter och berörda sakägare. Synpunkterna från samrådet har nu omhändertagits och bearbetats till ett reviderat och konkretiserat planförslag där stor hänsyn tagits till gestaltning och utformning. Den reviderade detaljplanen finns nu tillgänglig för granskning under perioden den 15 mars–12 april 2021.

Visionsbild detaljplan Dalarö reningsverk Visionsbild detaljplan Dalarö reningsverk Foto: Haninge kommun

Om granskningsförslaget

  • Samrådsförslaget har bearbetats och förtydligats inför granskning. Bland annat har planområdesgränsen ändrats och planområdet är cirka 600 kvadratmeter mindre jämfört med samrådsförslaget.
  • Planförslaget har även förtydligats med en största byggbar yta för reningsverk, så att maximalt 1000 kvadratmeter reningsverk får bebyggas.
  • Till granskningen har ett antal utförandebestämmelser reglerats på plankarta för att säkerställa att det reningsverk som uppförs på platsen sker i enlighet med Dalarös kulturmiljövärden samt att reningsverket ska anpassas till befintlig stads- och landskapsbild.

Fram till den 12 april kan du lämna synpunkter på granskningsförslaget för Dalarö reningsverk. Här hittar du mer information om det reviderade detaljplaneförslaget

Senast uppdaterad: 29 mars 2021