Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Haninge kommun går över till distansundervisning efter sportlovet

Grund- och förskolenämnden samt rektorer för Haninges gymnasieskolor beslutar utifrån rekommendation från smittskyddsläkare vid Region Stockholm att från och med veckan efter sportlovet, den 8 mars till och med den 12 mars, bedriva stora delar av undervisning på högstadie- och gymnasieskolorna i Haninge kommun på distans. Beslutet avser elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolorna.

Pojke sitter vid en dator i hemmamiljö Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor i Haninge kommun Foto: Haninge kommun

Samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Haninge kommer att bedriva den störsat delen av undervisningen i form av fjärr- eller distansundervisning från och med måndag 8 mars. Skolorna kommer däremot att erbjuda lunch för de elever som önskar.

Beslutet kring distansundervisning på högstadierna fattades av grund- och förskolenämndens ordförande och beslutet kring gymnasierna är delegerat till rektorerna på gymnasieskolorna. Besluten kring distansundervisningen är ett steg i arbetet för att begränsa smittspridningen och grundar sig på en rekommendation till länets kommuner från smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Väl förberedda på distansundervisning 

Skolorna har en god erfarenhet från det senaste årets distansundervisning och med utgångspunkt från detta kommer varje årskurs på respektive skola få särskild information om hur skolgången kommer att se ut för just dem via Schoolsoft och v-klass. Distans- och fjärrundervisning innebär att läraren undervisar eleven genom digitala eller analoga skoluppgifter. Samtliga uppgifter kommer eleverna att kunna utföra hemifrån.  

Särskilt stöd 

Elever som behöver särskild omsorg eller särskilt stöd i undervisningen kommer att erbjudas det fortsatt på plats i skolans lokaler. Detta görs i dialog mellan skolan och vårdnadshavare.  

Det du gör, gör skillnad. 

Du kan läsa mer om hur vi arbetar på förskola och skola under pandemin på våra samlingssidor. 

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen! 

 

Senast uppdaterad: 1 mars 2021