Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vad tycker brukarna om socialtjänsten?

Vi har valt att under hösten återigen delta i två nationella brukarundersökningar där vi vill veta vad våra brukare tycker om mötet med oss. Det är en enkel enkät, det är frivilligt att delta och alla är helt anonyma. Synpunkter är viktiga för att kunna utveckla vår verksamhet.

Silhuett av människor i olika åldrar. Snart är det dags för socialtjänstens brukarundersökningar. Foto: Sveriges kommuner och regioner.

Med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförs två nationella brukarundersökningar – en inom individ- och familjeomsorgen och en inom området funktionsnedsättning. Under perioden den 14 september till den 9 oktober får brukarna en enkät där vi frågar vad de tycker om oss.

En sammanställning av svaren presenteras på kommunens webbplats i slutet av 2020.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Alla brukare som har ett möte med myndighetsutövningen under undersökningsperioden ska erbjudas att fylla i enkäten, men det är självklart frivilligt att delta. Med möte avses alla möten mellan socialsekreterare och brukare, oavsett var mötet sker eller om det är fysiskt eller via webb eller telefon. Enkäten består av frågor kring information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Enkäten besvaras via dator, smart mobiltelefon eller surfplatta.

Följande verksamhetsområden och målgrupper omfattas av undersökningen:

Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)

 • Vårdnadshavare
 • Ungdomar 13 år och äldre

Ekonomiskt bistånd

Missbruks- och beroendevård

Brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning (utförande)

Personerna som kommer att få möjlighet att besvara en brukarenkät är de som har insatserna:

 • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
 • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
 • Vuxna med boende enligt SoL, socialpsykiatri
 • Vuxna med boendestöd enligt SoL
 • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
 • Vuxna med sysselsättning enligt SoL, socialpsykiatri
 • Vuxna med personlig assistans

I enkäterna finns frågor inom tre kvalitetsområden; självbestämmande, trygghet och bemötande.

Läs mer på SKRs hemsida

Parallellt med denna undersökning genomförs en lokal brukarundersökning i syfte att utvärdera projektet Implementering av IBIC på SÄF. Frågeställningarna är de samma som i den nationella undersökningen och målgrupper för undersökningen är:

 • Personer med funktionsnedsättning, som söker- eller har pågående insats enligt LSS, och träffar handläggare under undersökningsperioden
 • Personer med funktionsnedsättning, som söker- eller har pågående insats enligt SoL, och träffar handläggare under undersökningsperioden
 • Personer som söker- eller har insats hemtjänst, och som träffar handläggare under undersökningsperioden
 • Vårdnadshavare samt barn- ungdomar- och vuxna korttidshem
 • Vårdnadshavare samt barn- och ungdomar korttidsfamilj
 • Vårdnadshavare samt barn- ungdomar- och vuxna ledsagarservice
 • Vårdnadshavare samt barn- ungdomar- och vuxna avlösarservice
 • Vuxna med hemtjänst över och under 65 år

Kontakt

Har du frågor om undersökningen?

IFO

marie.nystrom@haninge.se

Funktionsnedsättning

mari-louise.brunstedt@haninge.se

Lokal undersökning

maria.ekeroth@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 september 2020