Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kulturhusparken – Handens nya parkpärla

Funderar du på vad som händer i skogsdungen/parken mellan busshållplatsen och kulturhuset i Handen? Under hösten 2020 fram till våren 2021 pågår omvandling av skogspartiet till en ny park – Kulturhusparken. Arbetet startade under september 2020 och beräknas vara klart i maj 2021.

Illustrationsplan över nya parken i Handen - Kulturhusparken Foto: Illustration från programhandling för Kulturhusparken Haninge kommun

Upprustningen av skogspartiet görs genom en varsam förädling av området med fokus på att stärka upplevelsen av omhändertagen park med vistelsekvaliteter och av ökad trygghet.

Karin Ekrin, landskapsarkitekt på Haninge kommun guidar oss i planerna för parken.

– Dels gör vi entréerna till parken tydligare, vi förbättrar belysningen och gör flera sittplatser. Sittplatser dels för vila men också sittplatser som kan fungera som en plats för vistelse för exempelvis förskolebarn vid utflykter. Vi kommer också att anlägga nya planteringar med buskar, lökar och perenner och utveckla naturleken. Vi förbättrar ytan på befintliga gångvägar genom parken och så kommer ett konstprojekt att genomföras.

Parkens övre entré kommer bestå av planteringsytor av skogskaraktär som naturligt ansluter till skogen i parken, den centrala delen kommer få tillskott av olika typer av sittplatser och den södra entrén kommer ha perennplanteringar av ängslik karaktär. En viktig del av parkprojektet är också att tillgodose barnperspektivet. Skogen, terrängen och växtligheten utgör i sig möjligheter till upptäcktsfärd och äventyr och här utvecklar vi naturleken.

Utformning som lockar fler människor att använda parken, ändamålsenlig belysning, samt ett generellt omhändertaget och välskött uttryck är åtgärder som förväntas ge ökad känsla av trygghet.

Utveckling av parken har skett i samråd

I projektet har det förts dialog med dem som berörs av parkutvecklingen. I samband med kommunens Tulpanfest och tillhörande evenemang runt Poseidons torg den 11 maj 2019 bjöds allmänheten in att lämna synpunkter till kommunens representanter som fanns på platsen. Tulpanfestbesökare och andra förbipasserande fick möjlighet att genom samtal ge sin syn på naturområdet, hur det används idag och vad som eventuellt saknas för att skapa känslan av en park. Kommunen har också varit i kontakt med fastighetsägare och förskoleverksamhet som ligger i anslutning till parken för att ta del av deras tankar om platsen.

Läs mer om arbetet med Kulturhusparken 

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020