Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi tar inte emot externa besök på våra boenden för äldre

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att värna om och skydda de som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboenden för äldre har vi beslutat att inte ta emot externa besök i dessa verksamheter. Besöksstoppet gäller från klockan 8.00 den 13 mars och tills vidare.

Denna försiktighetsåtgärd vidtar vi för att minimera risken att få in smittan i våra verksamheter. Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp.

Besöksstoppet gäller alla − och innebär att inte ens anhöriga till boende på vård- och omsorgsboendena i nuläget kan komma på besök.

Undantag kommer att tillåtas vid särskilda fall, exempelvis vid besök till de vård- och omsorgstagare som befinner sig i livets slutskede eller vid andra extraordinära situationer. Leg sjuksköterskor på boendena har mandat att ta beslut om detta i samverkan med sin verksamhetschef.

Den 10 mars fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att höja risknivån för samhällsspridning av coronaviruset (covid-19) till den högsta nivån.

Kontakt

Eva Backlund, medicinsk ansvarig sjuksköterska
073-941 30 52

Senast uppdaterad: 23 juli 2020