Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uppdatering till dig som chef om nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning. Vi fortsätter arbetet med att bedöma hur detta påverkar vårt arbete i kommunen och hur vi tillsammans ska agera framöver.

Det kan finnas medarbetare som känner sig oroliga inför smittspridningen och har tankar kring hur de ska agera i sitt arbete, och de uppmanas att prata med sin närmsta chef. Det är viktigt att alla känner ig trygga i att utföra sitt arbete, framför allt för att vi tillsammans har ett viktigt och avgörande uppdrag för att samhället ska fortsätta fungera.

– Det är tack vare att vi som medarbetare ser till att viktiga och kritiska samhällsfunktioner upprätthålls, som våra invånare kan gå till arbetet, lämna sina barn i skolan och få vardagen att fungera. Vi behöver dessutom ställa in oss på att det här kan pågå under en längre period och att vi kan behöva vara uthålliga, säger Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör.

Som stöd i ditt arbete som chef vill vi påminna om HR-chefsstöd. Vänd dig gärna till oss med frågor, läs mer om detta här.

Precis som tidigare är det viktigt att följa rekommendationerna kring att tvätta händerna och vara uppmärksam på egna eventuella luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber

Vi informerar löpande om arbetet med covid-19 här på Hint.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020