Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Extra information om nya coronaviruset (covid-19) för dig som är chef

Haninge kommun följer utvecklingen gällande nya coronaviruset (covid-19). Vi har upprättat en kommungemensam arbetsgrupp och har beredskap att förstärka arbetet om det behövs. Här följer information från personalavdelningen.

Foto: Mostphotos

Vad kan du göra för att undvika smitta?

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Folkhalsomyndigheten.se frågor och svar om nya coronaviruset (covid-19)

Vårt ansvar som arbetsgivare – viktigt att tänka på för dig som chef 

När någon riskerar att utsättas för smittämnen i sitt arbete ska arbetsgivaren vidta de skyddsåtgärder som behövs. För att göra det måste du som chef ta reda på vilka risker för smittspridning/arbetsmiljörisker som finns, bedöma dem och med riskbedömningen som grund välja effektiva skyddsåtgärder. Därefter behöver du göra uppföljningar för att kontrollera att åtgärderna fungerar som de ska. Exakt vilka åtgärder som behövs, beror på vilka risker som du har identifierat och hur det ser ut på den enskilda arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har tagit fram information om vad en arbetsgivare behöver tänka på.

Information från Arbetsmiljöverket om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning

Denna riskbedömning tar sin utgångspunkt i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4).

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2018:4)

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) finns fördjupade regler om hur utredning och riskbedömning ska ske och hur arbetsgivaren ska dokumentera resultatet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

I dokumentationen ska man kunna se vilka risker som man har identifierat och vilka åtgärder som behövs för att undanröja riskerna. Utredningen och bedömningen ska ses över regelbundet och när man ändrar något i verksamheten som kan ge förändrade risker. Dokumentationen ska finnas tillgänglig i verksamheten. Självklart ska skyddsombudet involveras i detta arbete.

Kommunens arbetsmiljöinformation

På HINT finns kommunens information om systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Här finns även mallar för riskbedömning och handlingsplan.

Haninge kommuns arbetsmiljöinformation

Försäkringskassans information 

Om en medarbetare inte får arbeta på grund av att den är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan medarbetaren få smittbärarpenning. Medarbetaren kan också ha rätt till ersättning för resor som behöver göras, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Smittbärarpenning och reseersättning för anställda

Kontakt HR-Stöd

E-post:
hr@haninge.se
Måndag-torsdag: 
8.30 – 16.30
Fredag:
8.30 – 15.00

Telefon:
(08-606) 5050

Telefontid:
Måndag, onsdag - torsdag 
8.30 – 16.00

Lunchstängt: 11.30 – 13.00

Tisdag och fredag: 
8.30 – 12.00

Senast uppdaterad: 23 juli 2020