Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi låter fler gräsmattor blomma i år

Klimatförändringarna gör att Haninges gröna ytor blir allt viktigare för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden, men också för att lagra vatten vid skyfall och ge svalka vid värmeböljor. I år utvecklar Haninge kommun en mer hållbar gräsklippning genom att låta fler gräsmattor gå i blom och därmed främja den biologiska mångfalden.

Blommande ängsblommor Blommande ängsblommor Foto: Tomas Söderberg

Genom att inte klippa gräset lika ofta minskas både transporter och klipptiden för gräsklippare och därmed minskar också avgaser och utsläpp. Dessutom gynnas pollinerare och andra insekter av ett högre gräs som tillsammans med andra växter får gå i blom.

– Vi skapar mer liv, säger Haninges stadsträdgårdsmästare Petra Lindvall. Att klippa gräset på högre höjd gör att gräs och andra växter tillåts blomma, vilket gynnar pollinerare och andra insekter. Vissa ytor kommer kanske inte klippas alls, utan istället omvandlas till högväxande gräsytor och ängar. Genom att erbjuda flera typer av gräsytor skapar vi en variation och fler upplevelser, fortsätter Petra Lindvall. Exempelvis genom kortklippta gräsmattor för picknick och bollspel eller ytor av längre gräs med spännande stigar som löper genom ängar som blommar. För att fortsatt kunna erbjuda attraktiva parker och utemiljöer, klipper vi hela eller delar av gräsytor. Inriktningen är att vi klipper där det behövs.

Läs mer om blommande gräsmattor

Senast uppdaterad: 23 juli 2020