Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kartläggning av hemlöshet

Med kartläggningen av hemlöshet som grund så intensifieras nu arbetet med att motverka hemlöshet i Haninge kommun.

Foto: Mostphotos

- Vi kommer till exempel arbeta för att möjliggöra ett införande av metoden bostad först, delta i arbetet med att få fram fler lägenheter från privata hyresvärdar och fortsatt utveckla arbetsmetoder för bland annat bolotsarna, säger Ingrid Alegren, avdelningschef arbete och försörjning.

Under hösten 2019 genomfördes en kartläggning av antalet personer som dåvarande social- och äldreförvaltningen hade kontakt med och som befann sig i en situation av hemlöshet under vecka 45 2019.  

En hög svarsfrekvens i kartläggningen av hemlösheten har gett ett bra underlag för att ytterligare intensifiera arbetet med att motverka hemlöshet.
- Vi vill rikta ett varmt tack till alla som har varit med och bidragit till den höga svarsfrekvensen, det är till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet, säger Ingrid Alegren.

Resultatet av kartläggningen

Totalt rapporterades 589 unika individer befinna sig i någon av de fyra hemlöshetssituationerna under mätveckan. Sammanlagt 103 individer bedömdes befinna sig i akut hemlöshet och 96 personer var placerade på någon form av institution. Majoriteten av de rapporterade individerna, 315 stycken uppgavs bo i en av kommunen anordnad långsiktig boendelösning, företrädesvis genomgångslägenhet och etableringsbostad och 75 individer rapporterades bo kontraktslöst eller med kortvariga andrahands- eller inneboendekontrakt.

Kartläggningen visar att majoriteten av de individer som befinner sig i hemlöshet bedöms klara av ett eget boende. Av de 589 individer som kartlagts i undersökningen bedöms 275 klara ett eget boende utan stöd. Av dessa kan en del tidigare ha haft behov av stöd för att klara av eget boende, men bedöms inte längre ha detta. Några av dem kan också vara i behov av någon form av stöd (t ex försörjningsstöd) men det påverkar inte deras förmåga att bo, det vill säga de bedöms inte ha några behov kopplade till själva boendet.

Kartläggningen visar vidare att 158 individer bedöms klara av ett eget boende med någon form av stöd kopplat till själva boendet, till exempel boendestöd.

Av dessa totalt 433 individer som bedöms klara av eget boende, med eller utan stöd är 104 placerade i olika former av mer eller mindre akuta boendelösningar såsom vandrarhem, stödboende, HVB och liknande. Resterande bor i av kommunen anordnade mer långsiktiga boendelösningar (främst genomgångslägenhet och etableringsbostad) samt kortsiktiga andrahands- och inneboendekontrakt.

Det fortsatta arbetet med hemlöshet

Social- och äldreförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden och äldrenämnden att intensifiera arbetet med att motverka hemlöshet genom de här delarna:

  • Förvaltningen verkar för och deltar i ett kommunövergripande arbete med privata hyresvärdar för att få tillgång till fler lägenheter.
  • Förvaltningen fortsätter arbeta för att möjliggöra att fler får tillgång till eget boende genom metoden Bostad först.
  • Förvaltningen ser över organiseringen av arbetet med långvarigt hemlösa för att säkerställa att arbetet sker på effektivast sätt.
  • Förvaltningen tar fram riktlinjer för tillfälligt boende för att tydliggöra målgrupper, krav för att beviljas boende etc.
  • Förvaltningen tar fram riktlinjer för vräkningsförebyggande arbete.
  • Förvaltningen fortsätter utveckla arbetsmetoder, till exempel genom bolotsar som bland annat arbetar med att hjälpa individer att ställa sig i bostadsköer, kontakta hyresvärdar och söka andrahandskontrakt.

- Vi kan på det här sättet jobba vidare med att på olika sätt försöka minska kostnader och använda våra gemensamma resurser på effektivast sätt, säger Ingrid Alegren.

Kartläggningen är en del social- och äldreförvaltningens plan för att motverka hemlöshet. Det är tänkt att den här typen av kartläggning genomförs vartannat år.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020