Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förlängt beslut om distansundervisning på samtliga kommunala grundskolor

Ordförande i grund- och förskolenämnden Tobias Hammarberg (L) har beslutat om förlängning av beslut om distansundervisning från klockan 13 varje vardag i de kommunala grundskolorna till och med den 9 juni.

Foto: Mostphotos

Detta innebär att distansundervisning från klockan 13 varje vardag fortsätter och gäller alla årskurser på grundskolan förutom årskurs 9 som har undervisning i skolan hela dagen. Beslut om fortsatt distansundervisning gäller till och med den 9 juni, det vill säga terminen ut. Även modersmål och studiehandledning kommer fortsatt att bedrivas på distans. 

– Vi skulle inget hellre vilja än att erbjuda ordinarie undervisning då just kraften av goda relationer och interaktion mellan lärare och elev är de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling. Men i ett läge med en mycket ansträngd personalsituation så är och har detta inte varit möjligt, säger Pär Olsson, verksamhetschef grundskola i Haninge kommun. Det är därför positivt att vi kan se att distansundervisningen i rådande situation har skapat bättre förutsättningar för hållbarhet på längre sikt för våra medarbetare. Lärare behöver inte i samma utsträckning vikariera för varandra. Vår uppfattning är också att eleverna har mötts av en högre kvalitet på undervisningen i och med distansundervisningen än om vi hade fortsatt med ordinarie verksamhet. Nu slipper lektioner ställas in och ledas av en rad olika vikarier. Något som också bidrar positivt till  elevers trygghet och lärande. 

Sedan beslutet infördes har det kommit en del frågor från vårdnadshavare kring distansundervisningen och på vilket sätt som det påverkar undervisningstiden.

–  Det är viktigt att betona att distansundervisningen ersätter den ordinarie undervisningen och vi på det sättet säkerställer att eleverna ges den tid som de är garanterade. Däremot så ser formen och arbetssättet så klart annorlunda ut. Den extra läxhjälp som vi erbjuder eleverna är uppskattad, fortsätter Pär Olsson.

Det har varit positivt att lära sig nya arbetssätt och att hantera den nya nivån av digitalisering i undervisningen.

– Våra erfarenheter av distansundervisningen är också grund för ett lärande då många av oss har tagit ett stort kliv i digitaliseringen av undervisningen och nya arbetsformer och undervisningssituationer har skapats. Erfarenheter som vi kommer att ta med oss framåt, säger Pär Olsson.

Bakgrund
Tisdagen den 14 april beslutades om distansundervisning från kl 13.00 i samtliga av Haninges kommunala grundskolor. Detta för att säkra upp en långsiktig kvalitet i grundskolan. Smittspridningen av coronaviruset har medfört en lägre bemanning i grundskolorna. Lärarna får med hjälp av vidtagna åtgärder mer tid att genomföra och planera undervisning och fritidspersonalen avlastas under skoltid, vilket sammantaget också gynnar eleverna.

Det finns olika typer av distansundervisning 

Varje skola anpassar undervisningen efter varje enskild årskurs. Grundskolorna har tidigare förberett för och nu arbetat i distansundervisning under en tid. Varje skola informerar närmare vad detta innebär för respektive elev. 

Exempel på hur distansundervisning kan genomföras: 

Elever i lågstadiet har ordinarie skoltid som längst fram till klockan 13.30. Därefter tar fritids över omsorgen. De elever som inte går på fritids idag erbjuds omsorg under elevernas ordinarie schemalagda skoltid. Den återstående undervisningstiden på ca 30 minuter per dag genomförs på distans, vanligtvis genom en uppgift eller ett uppdrag. Under fritidstiden erbjuds läxhjälp. 

Elever i mellanstadiet (årskurs 4–6) är välkomna att besöka den öppna fritidsverksamheten som finns på våra fritidsgårdar som öppnar klockan 13. Skolan erbjuder även läxhjälp.

Elever i mellanstadiet och högstadiet får fjärrundervisning där läraren undervisar sina elever i realtid alternativt att eleverna genomför uppgifter digitalt eller genom "analoga" arbetsuppgifter som eleven tar hem eller utför med skolans läxhjälp. 

På skolornas sida ”Frågor och svar” finns mer information om vad distansundervisning innebär

Grundskolan följer nationella rekommendationer 

Grundskolan följer nationella rekommendationer. Beslutet kan vid behov komma att ändras och det kan också komma att förlängas.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020