Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om den nya detaljplanen för Västerhaninge centrum

Från och med den 8 juni kan du tycka till om den nya detaljplanen för Västerhaninge centrum. Planen innebär att Västerhaninge centrum med sitt kollektivtrafiknära läge kan utvecklas med drygt 1 000 bostäder och får fler lokaler för kommersiell och offentlig service. Planförslaget möjliggör också en friliggande simhall, cykelparkeringar, infarts- och besöksparkering samt en satsning på torg- och parkytor.

Illustrationsplan över detaljplaneförslaget Illustrationsplan över detaljplaneförslaget Foto: Illustrationsplan över detaljplaneförslaget

Planen väntas ge förutsättningar för ett hållbart och levande stadsdelscentrum. Den är tänkt att erbjuda plats för möten och skapa en enklare vardag för de som bor och arbetar i Västerhaninge men även dem som pendlar från och till Västerhaninge samt också för besökare.

Fler bostäder i området ger fler möjlighet att bosätta sig i runt centrum vilket kommer att gynna det lokala näringslivet i stadsdelen.

De nya parkerna och torgen tar tillvara på och utvecklar platsens rika kulturmiljö, omgivande bebyggelse och natur med värdefulla träd.

– Genom att förbättra och tillföra nya kvaliteter till dessa ytor får vi fler som vistas i det offentliga rummet. Området blir mer levande och inger såväl trivsel och trygghet, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef på Haninge kommun.

Vy österifrån över området

Detaljplaneförslaget möjliggör dessutom ett efterlängtat tillskott av en simhall i kommunen. Det planeras i dagsläget för en 25 m lång bassäng med åtta banor.

Enklare att resa hållbart

Planförslaget ger förutsättningar för en utökning av cykel- och infartsparkeringar vilket underlättar för smidiga resor vidare med pendeltåget.

– Västerhaninge är en cykelpositiv kommundel och vi vill möta upp cyklisternas behov, fortsätter Anna W Haapaniemi.

Planförslaget går ut på samråd i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens uppdrag från augusti 2017 och efter beslut av stadsbyggnadsnämndens ordförande den 5 juni. Planförslaget går i linje med kommunens översiktsplan 2030 som kommunfullmäktige antog i november 2016.

Om samrådsprocessen

Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning. Efter samrådets slut kan detaljplanen bearbetas med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst tre veckor. Därefter går det bra att på nytt lämna synpunkter.

Den 8 juni öppnar samrådsprocessen
Här finner du mer information om hur den går till och hur du kan delta

Senast uppdaterad: 23 juli 2020