Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu är detaljplanen för utveckling av Tungelsta södra antagen av kommunfullmäktige

Den nya detaljplanen gör det möjligt för södra Tungelsta att växa med drygt 450 bostäder. Dessutom kan här byggas en idrottshall och en småskalig centrumverksamhet. Den nya bebyggelsen kommer att präglas av en trädgårdsstads- och småstadskaraktär där invånarna får en mer bostadsnära service och nära till idrottshall och alla dess möjligheter.

Vy från stationen i norr Vy från stationen i norr Foto: Vardag arkitekter: Vy från stationen i norr

Haninge kommun har passerat 92 000 invånare och har som ambition att fortsätta bygga attraktiva och hållbara bostäder i hög takt. Fram till 2022 är målet satt till 750 bostäder per år. Detaljplanen för södra Tungelsta möjliggör för fler att bosätta sig här eller att flytta inom Haninge.

De planerade 450 bostäderna är i varierande skala i området direkt söder om spårområdet i centrala Tungelsta. Förslaget möjliggör även för förskola, park och parkering i området.

Flygvy från söder – Vardag arkitekter

Stor vikt på arkitektoniska kvaliteter

Enligt förslaget ska bebyggelsen visuellt och fysiskt kopplas samman med Tungelstas centrala delar. Tungelstas historia förs vidare genom en arkitektur som är förankrad i såväl den specifika platsens historia som i sin samtid. Bebyggelsen ska gestaltas omsorgsfullt och med utgångspunkt i trädgårds­stadens gröna och luftiga kvaliteter.  

Hållbarhet ett ledord

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv tillskapas bättre gång- och cykelkopplingar som främjar ett mer hållbart resande. Utöver detta så bygger förslaget på idén om bebyggelse i lummig park där de gröna värdena ska bevaras och skapa förutsättningar för både hållbara och estetiska dagvattenlösningar.

Detaljplanen för Tungelsta södra, del av Stav 1:38 med flera antogs av kommunfullmäktige den 8 juni. Om den inte överklagas inom tre veckor efter antagandet vinner detaljplanen laga kraft.

Läs mer om detaljplanen för Tungelsta södra

Senast uppdaterad: 23 juli 2020