Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Innovation och ständiga förbättringar under coronapandemin

Att det går utmärkt att mötas trots rekommendationer om att hålla avstånd märktes tydligt på årets andra chefsforum. Alla kommunens chefer var inbjudna att delta på stora chefsforum via Teams och dela erfarenheter kring innovation och ständiga förbättringar mitt i brinnande coronapandemi.

Foto: Illustration från presentation Chefsforum 2 juni 2020

Mötet inleddes med att både Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande och Magnus Gyllestad, kommundirektör och konstaterade att medarbetarna i kommunen mött den hastigt uppkomna situationen med bravur. Magnus lyfte speciellt fram förvaltningarnas förmåga att samverka och hitta kreativa lösningar.

Förvaltningarna och bolagen fick sedan kort redovisa för hur verksamheten utvecklats under de senaste månaderna, vilka lärdomar som dragits och vad man kommer att försöka hålla i när krisen klingat av. Likheterna var många i de erfarenheter man tar med sig och det som framför allt lyftes var förmågan till innovativ utveckling och det tekniksprång som tagits gemensamt.

Samverkan inåt och utåt

Många berättade positivt om hur samverkan både inom kommunen och med externa samarbetspartners fungerat mycket bra. Vi har en god förmåga att samverka med parter som tex SSR, Svenska kyrkan, leverantörer, fackliga parter, regionen, SKR och även mellan förvaltningar och avdelningar inom kommunen.

Digitaliseringen tar stora kliv

Gemensamt för alla förvaltningar och bolag var att det snabba kliv som tagits in i den digitala världen ses som mycket positivt. Man pekade på att vi kan effektivisera  många saker med hjälp av digitalisering och att tröskeln för att börja använda exempelvis Teams varit otroligt låg. Samtidigt framhölls vikten av sociala interaktioner och att nya arbetssätt kräver eftertanke kring hur vi uppnår det bästa av två världar, inte minst när det gäller att leda på distans.

Ledarskap och självförtroende i topp

Under förmiddagen kom många att lyfta fram vikten av att vi som chefer fortsätter utveckla vår förmåga i strategisk ledning och som ledare ser till att inte det ”dagliga dunket” fyller hela vår agenda utan arbetar systematiskt med analys och scenarioplanering. Förändringsledning är en nyckelkompetens och det blir tydligt att det nära ledarskapet med stödet till medarbetaren, att ta till sig allt det nya på ett bra sätt, aldrig varit viktigare.

En gemensam reflektion var också att: Vi kan! Vi vill! Vi vågar! Det går att göra snabba förändringar och omställningar i verksamheten. Vi är otroligt kreativa och vi klarar så mycket mer än vi tror.

Inspelning av Chefsforum

Chefsforum spelades in via Teams. Missade du något och vill ta del av mötet i efterhand så finner du filerna i chatten för mötet.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020