Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsfövaltningen

Årsredovisningen, budgetäskande 2021-2022 och överföring av drift- och investeringsmedel var några av de ärenden som behandlades på decenniets första stadsbyggnadsnämnd. Vidare pågår nu i förvaltningsledningen ett arbete med en strategisk plan för år 2020-2023.

Pojke som räknar mynt Foto: MostPhotos

– Denna ska på ett enkelt sätt visualisera målbild och etapper inom olika fokusområden fram till 2023. Den strategiska planen ska användas i verksamhetsplaneringen i dialog med medarbetarna – för många av svaren på hur vi ska nå målen finns hos medarbetarna, säger Anna W Haapaniemi, förvaltningschef.

Stadsbyggnadsnämnden i korthet

  • Årsredovisning 2019. Det ekonomiska utfallet för 2019 är 152,6 mnkr vilket motsvarar 97,7 procent av årsbudgeten. Samtidigt når vi bara drygt 60 procent av vår investeringsbudget på 234 mnkr. Det är viktigt att vi framöver blir bättre på att långsiktigt prognostisera och planera våra investeringar. Personalomsättningen har minskat från 11,2 % år 2018 till 7,8 % år 2019. Även sjukfrånvaron har minskat. Sammantaget levererar förvaltningen ett hållbart medarbetarindex (HME) på 4,0 - snäppet högre än Haninge kommun i stort som har ett HME på 3,9.
  • Statistik bygglov och lantmäteri. Denna statistikredovisning kommer att förändras. Framöver ska den mer visa trender och förändringar i vår verksamhet snarare än ögonblicksbilder som den nuvarande redovisningen gör. På detta vis blir statistikredovisningen mer användbar i uppföljningen av verksamheten.
  • Överföring av drift- och investeringsmedel. Inget ställningstagande av nämnden, utan ärendet behandlas vidare i budgetprocessen.
  • Budgetäskande 2021-2022. Nämnden tog inte ställning och äskandet behandlas vidare i budgetprocessen fram till beslut om mål och budget i juni. Den 3 mars redovisar samtliga förvaltningar och bolag sina budgetäskanden för politiken.
  • Fyra svar på motioner; budgetdirektiv 2020-2021, hundrastgård, 4H-gård, trygghetsprogram och arkivreglemente.
  • Ett medborgarförslag om medborgarträdgård.

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 februari

Läs mer

Budget, mål och strategier

Så framtidssäkrar Haninge kommun ekonomin

Senast uppdaterad: 23 juli 2020