Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så framtidssäkrar Haninge kommun ekonomin

Ett intensivt budgetarbete pågår just nu i kommunen och kommunstyrelsen kommer inom kort att fatta beslut om reviderad Mål och budget för 2020. Samtidigt kommer också förvaltningarna att få budgetdirektiven för 2021 och 2022.

Foto: Mostphotos

Haninge kommun har en stabil ekonomi i balans, detta tack vare ett kontinuerligt arbete med anpassningar till de ramar som årligen delas ut.

- Vi har höga mål med Haninges ekonomi och det innebär framför allt att vi ser att vi behöver agera utifrån ett långsiktigt ansvarstagande, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

- Precis som alla andra kommuner i Sverige behöver vi ta hänsyn, och anpassa oss, till omvärldens förutsättningar. Vi kan se i SKL:s senaste ekonomirapport att vi går in i – vad de kallar – en ”mild lågkonjunktur”. Vi ser också att trycket på kommunernas ekonomi ökar eftersom befolkningsökningen främst sker i de åldersgrupper, unga och äldre, som är flitiga användare av vår kommunala service och tjänster. Ökningen av invånare i arbetsför ålder är inte lika snabb vilket innebär att ökningen av skatteintäkter inte håller jämna steg med de ökade kostnaderna.

Att ta ansvar för kommunens ekonomi handlar enligt Jörn Karlsson, ekonomidirektör, om att hela tiden ligga steget före.

- Vi ser att andra kommuner tvingas vidta ganska drastiska åtgärder för att få kontroll på sin ekonomi. För att inte hamna i det läget arbetar vi långsiktigt och agerar proaktivt som kommun.

I Haninge kommun ligger ett stort ansvar på varje förvaltning att hitta lösningar som gör att verksamheten kan bedrivas inom de ramar som ges. I mitten på november skickas förslag till reviderad Mål och budget för 2020 ut till kommunstyrelsen och den baserar sig på det arbete som gjorts koncerngemensamt under hösten. I det reviderade förslaget har indikatorerna kvalitetssäkrats och ett antal åtgärder, för att kommunen ska kunna framtidssäkra ekonomin för framför allt 2020 men även på längre sikt, presenteras. Det handlar bland annat om att föra över framgångsrika projekt där vi uppnått goda resultat till den ordinarie verksamheten och arbeta mer med samarbeten och partnerskap i lokalsamhället och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

- Det här handlar om att säkerställa en stabil utveckling för kommunen där vi fortsatt har utrymme både för att utveckla nya innovativa lösningar och samtidigt också hela tiden arbeta med ständiga förbättringar i vår vardag, förklarar Magnus Gyllestad. Budgetdirektiven för 2021 och 2022 kommer säkerligen att innehålla sin beskärda del utmaningar, och jag är trygg med att vi möter dem på samma ansvarsfulla sätt som vi gjort hittills.

Läs mer om kommunens budgetprocess

Senast uppdaterad: 23 juli 2020