Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Extra medel till förvaltningen, ny extern webbkarta, lönerevisionen samt lägesuppdatering avseende coronasituationen var några av de ämnen som togs upp på torsdagens förvaltningsinformation.

Tre träd som är upplysta i blått, rosa och i vitt ljus Ljusinstallationer gjorda av teknikavdelningen i träd i Tungelsta och Brandbergen Foto: Haninge kommun

Med anledning av att kommunens budget i år får en positiv avvikelse har förvaltningen fått extra medel på 10 mnkr. Det innebär ett febrilt arbete för teknikavdelningen samt park- och naturavdelningen som innan årets slut ska genomföra följande åtgärder:

 • Lägga ny toppbeläggning på gång- och cykelvägar
 • Förbättra leksäkerheten på lekplatser
 • Dikningsåtgärder
 • Skyfallsåtgärder

– Detta är ett mycket välkommet tillskott. Att till exempel byta ut fallunderlag är kostsamt och har inte rymts inom ordinarie budget. Av 48 allmänna lekplatser har 14 stycken fått nedslag, säger Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadschef.


Ny extern webbkarta på haninge.se

Avdelningen för geografisk information lanserar en ny webbkarta direkt efter helgerna.

– Detta är ett steg i vår digitaliseringsresa på förvaltningen. Den nya webbkartan ger oss flera fördelar. Den har mer aktuell information eftersom den kommer direkt från våra system. Den har också ett bättre gränssnitt anpassat för mobila enheter. Den blir effektivare att administrera och ger oss möjligheten att skapa fler kartvarianter. Sist men inte minst så ger den oss en kostnadsbesparing på drygt 130 000 kr eftersom den bygger på öppen källkod, säger Johanna Karlsson, avdelningschef geografisk information.


Lönerevision 2020

Löneöversynen för flera medarbetare har dragit ut på tiden på grund av centrala förhandlingar. Nu är dock avtalen från Sveriges kommuner och regioner, SKR och de lokala avtalen i Haninge klara för Vision, SSR och Ledarna samt oorganiserade medarbetare. Den nya lönen betalas ut i februari 2021 och då retroaktivt från 1 april 2020.

– Anledningen till att lönen kan betalas ut först i februari är att dessa avtal omfattar ett stort antal medarbetare i kommunen och det är många lönesamtal som ska hinna genomföras av cheferna, säger Rebecka Salomonsson, HR Business Partner.

För Kommunals avtalsområde inklusive oorganiserade blir det ett annat upplägg. Med syfte att betala ut löner likvärdigt med tanke på det goda arbete som utförts under pandemin blir det ett generellt påslag och lönen betalas ut i december retroaktivt från 1 november. Ett engångsbelopp på 6 000 kr betalas ut för att visa extra uppskattning för de insatser som medarbetarna genomfört i år under coronapandemin.


Lucia i ny skepnad

SBF har ansvaret för genomförandet av Lucia i år.

– Det jag kan avslöja är att det kommer att vara i en ny kreativ skepnad. Håll utkik på HINT den 11 december, uppmanar Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadschef.


Stadsbyggnadsnämnden i korthet

 • Taxamodell och taxanivåer för parkeringsavgifter
 • Resultat- och investeringsuppföljning
 • Information från förvaltningen om
  • ärendehanteringen på bygglov, geografisk information och lantmäterimyndigheten
 • Budget
 • Lokalt åtgärdsprogram Drevviken

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämnden den 25 november

Senast uppdaterad: 10 december 2020