Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun ser över byggnationen i Vendelsömalm

Kommunen har vid en intern kvalitetssäkring funnit brister i hanteringen av det avtal som låg till grund för kommunstyrelsens beslut för byggnationen vid Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen.

Foto: Mostphotos

- Att denna situation har uppkommit med bristfälliga underlag i beslutsprocessen är fullständigt oacceptabelt. Det är tjänstemannaorganisationens ansvar att säkerställa att vi förtroendevalda får rätt underlag till våra beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg. Jag har omedelbart gett kommundirektören i uppdrag att göra en revision som ska granska hur denna situation kunnat uppkomma.

Kommunen och byggherren försöker nu gemensamt hitta lösningar för att kunna genomföra projektet.

- Situationen som har uppkommit är olycklig och jag och mina chefer kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa våra interna processer. Vårt goda samarbete med Flexon AB fortsätter och vi ser gemensamt över hur vi kan gå vidare med deras spännande bostadskoncept, säger kommundirektör Magnus Gyllestad. Vidare ser vi att det är ytterst viktigt att vi hittar kostnadseffektiva lösningar för bostäder. Det här är en aktör som erbjuder sådana lösningar.

Haninge kommun har också behov av flexibla bostäder.

- Vi delar kommundirektörens syn att detta är högst olyckligt, säger Sven Rosenkvist styrelseordförande Flexon AB. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Haninge kommun och de tjänstemän vi haft kontakt med och ser fram mot fortsatt gott samarbete med Haninge kommun. Flexon AB använder en byggteknik som ger flexibla bostäder. Det innebär en snabb byggprocess med minimalt buller och liten åverkan på mark. Husen står på skruvar och marken kommer att återställas till ursprungligt skick då husen tas bort. Flexon AB bygger med återvunnet material, glas och stål. De är brandsäkra och även okänsliga för vatten.

Mer information om byggprojektet Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020