Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Resvaneundersökningen viktig att besvara

Inom Smarta resval-projektet genomför Haninge kommun nu en resvaneundersökning för att se hur vi kan minska utsläppen från våra pendlings- och tjänsteresor. Den ger oss ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna ta fram förslag på lämpliga åtgärder.

Sista svarsdag 11 september

I dagsläget har vi endast drygt 16 procents svarsfrekvens. Påminn dina medarbetare om att svara på undersökningen. Sista svarsdag är 4 oktober.

Länk till undersökningen

Presentation om Resvaneundersökningen CERO- Climate and economic research in organizations

Verksamheter med medarbetare utan tillgång till dator/e-postadress får tillgång till pappersenkäter. Kontakta projektledaren Hedda Ericsson om ni är i behov av nya.

Så här ser svarsfrekvensen ut per förvaltning:

Uppställningen visar antal svar som inkommit till och med 28 augusti.

KSF

 • Antal medarbetare: 291
 • Antal svar: 130
 • Frekvens: 45 %

KOF

 • Antal medarbetare: 205
 • Antal svar: 52
 • Frekvens: 25 %

SOC

 • Antal medarbetare: 1 059
 • Antal svar: 170
 • Frekvens: 16 %

SBF

 • Antal medarbetare: 206
 • Antal svar: 57
 • Frekvens: 28 %

UBF

 • Antal medarbetare: 2 941
 • Antal svar: 348
 • Frekvens: 12 %

ÄF

 • Antal medarbetare: 892
 • Antal svar: 103
 • Frekvens: 12 %

Tornberget

 • Antal medarbetare: 100
 • Antal svar: 45
 • Frekvens: 45 %

Haninge bostäder

 • Antal medarbetare: 25
 • Antal svar: 11
 • Frekvens: 44 %

Totalt

 • Antal medarbetare: 5 719
 • Antal svar: 916
 • Frekvens: 16 %

En del av projektet Smarta resval

Smarta resval är ett projekt som involverar hela kommunen, både som organisation och som geografisk plats. Syftet är att bidra till att uppnå kommunens mål om att kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025 och att alla resor och transporter i Haninge är fossilfria 2030.  

Denna resvaneundersökning är startskottet till arbetet med att minska utsläppen från våra egna pendlings- och tjänsteresor, ett delprojekt som kallas CERO.

Läs mer om Smarta resval och CERO-arbetet

Tack för din hjälp

Dina svar ger oss ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna ta fram förslag på lämpliga åtgärder. Tillsammans ska vi arbeta för ett fossilfritt och hållbart Haninge.

Kontakt

Känns det svårt att veta hur ni ska komma igång, eller vill ni bolla något? Projektet erbjuder råd och stöd till er som behöver det. smartaresval@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020