Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så arbetar vi med budgetprocessen

Ibland får vi frågor om hur kommunen arbetar med budgetprocessen. Här samlar vi mer fakta för den som vill fördjupa sig i ämnet. Här kan du också läsa Haninge kommuns budget i dess helhet.

Haninge kommuns budgetprocess

Det viktigaste styrdokumentet är kommunens budget. Det är kommunfullmäktige som i juni varje år beslutar om budget för kommunens nästkommande tvåårsperiod. Budgeten fördelas till kommunstyrelse och nämnder. I dokumentet Mål och Budget finns alla nämnders drift- och investeringsbudgetar och vad de i stora drag ska använda tilldelade medel till. Nämnderna beslutar i oktober om strategi och budget utifrån sina olika förutsättningar. Därefter detaljbudgeterar alla budgetansvariga chefer i kommunens alla verksamheter för nästa budgetår.

Budgetprocessen för varje års budget pågår i drygt ett år. Första stegen i budgetprocessen för mål och budget 2020-2021 togs i oktober 2018. Detaljbudgetarbetet för 2020 som är sista steget påbörjas i december 2019 och är klart i januari 2020.

Här finns de olika stegen i budgetprocessen samt för att arbeta med detaljbudget:

Vecka 40: SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och ekonomirapporten om det samhällsekonomiska läget och grunden till kommunernas planering

2018-10-16: En uppdaterad befolkningsprognos

2018-11-15: Politiska kommunledningen skickar ut budgetdirektiv inklusive ramar till nämnderna. Budgetdirektiven innehåller även anvisningar för förvaltningarnas och nämndernas beredning av budgeten.

2019-02-15: Nämndernas yttrande och förvaltningarnas material angående budget 2020 samt perioden 2021-2022 skall vara kommunstyrelsen tillhanda

2019-03-01: Kommunstyrelseförvaltningen klar med bearbetning av nämndernas yttranden till mål- och budget 2020-2021

2019-03-05: Ekonomikonferens

Vecka 12: Fördjupade nämndsamtal

2019-04-15: Ny befolkningsprognos

Vecka 15/16: Regeringen presenterar vårpropositionen

2019-04-30: Kommunstyrelseförvaltningen presenterar intäktsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag 2019

2019-05-09: Politiska kommunledningen presenterar sitt slutliga förslag till Mål och budget 2019-2020.

2019-05-15: Budgetförslaget i kommunalrådsberednigen

2019-05-27: Budgetbeslut i kommunstyrelsen

2019-06-10: Budgetbeslut i kommunfullmäktige

2019-10-31: Sista dag för nämnd att besluta om Strategi och budget 2020

2020-01-31: Budgete 2020 skall vara avstämd i ekonomisystemet

Vill du veta mer om dina skattepengar kan du läsa mer här: Hit går dina skattekronor På denna sida kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2018. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den här längst ner.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020