Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

”Mycket positiv återkoppling om Haninge kommun på stadsbyggnadsbenchen”

Aktuella ämnen på månadens förvaltningsinformation: stadsbyggnadsbenchen, budgetprocessen och stadsbyggnadsnämnden där två detaljplaner Hermanstorp 1:1 med flera samt Dalarö 3:4 och 3:5 godkändes att gå vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Foto: Mostphotos

Stadsbyggnadsbenchen är ett nätverk bestående av nio kommuner* med syfte att lära av varandra och tillsammans utveckla samhällsbyggnadsprocessen. En gång per år är det en av kommunerna som är värd för en temadag och stadsbyggnadsförvaltningen tog tillfället i akt att få vara värd den 22 november. Temat var digitalisering.

- Det finns mycket kvar att göra för att få en obruten informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen. Men vi insåg samtidigt denna dag att vi i Haninge har kommit en bit på vägen. Nu gäller det att vi förvaltningsövergripande samlar oss och bestämmer hur vi ska göra det, menar Johanna Karlsson, chef på lantmäteriavdelningen och en av deltagarna på stadsbyggnadsbenchen.

Att vara värd för benchen ger också möjligheten att berätta om pågående stadsbyggnadsprojekt för att utveckla Haninge kommun – ett utmärkt tillfälle att positionera vår kommun i branschen.

- Vi fick mycket positiv återkoppling efteråt. Många slogs av vad mycket som händer i Haninge och den utvecklingstakt vi håller gör att vi står oss väl med andra tillväxtkommuner i länet. Samt att vi är duktiga på att hålla våra bygglovstider och att vi driver många planprojekt, säger Anna W Haapaniemi.

Om budgetprocessen

För närvarande pågår ett intensivt budgetarbete i Haninge kommun. Enligt SKL:s senaste ekonomirapport går kommunerna in i en mild lågkonjunktur och flera har redan nu ett ansträngt läge. Haninge kommun har en stabil ekonomi och för att fortsatt proaktivt möta utmaningar med exempelvis minskad inflyttning och minskade skatteintäkter har ett förslag till reviderad budget för år 2020 tagits fram. Förslaget ska beslutas i kommunfullmäktige den 9 december.

Den innebär att stadsbyggnadsförvaltningen kommer att behöva minska sina kostnader.

- Vi ska bland annat se över om vi kan minska våra administrationskostnader genom att samordna oss bättre samt om vi kan minska våra öppettider i Bygglovscentret. Vi kommer också att se över fler kostnader och behöver som hela kommunen i övrigt ha en hög kostnadsmedvetenhet i allt vi gör. Det handlar inte om att ”bara dra in på saker” utan snarare om att prioritera hårdare och se till att vi får mesta möjliga effekt av pengarna, säger Anna W Haapaniemi.

Läs mer ”Så framtidssäkrar Haninge kommun ekonomin”

Två detaljplaner på väg till antagande

På stadsbyggnadsnämnden godkändes två detaljplaner att gå vidare till kommunfullmäktige för antagande. Den ena är detaljplanen för Hermanstorp 1:1 med flera, ett omvandlingsområde som möjliggör permanentbostäder och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en hållbar dagvattenhantering i området. Den andra är detaljplanen på Dalarö 3:4 och 3:5, Bellevue som möjliggör för hotellet att expandera sin verksamhet.

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 november

*Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby och Upplands-Väsby.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020