Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Digitalt arbetssätt anammas i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Haninge har tagit ett samlat grepp om mötestekniken för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter. Detta skapar nya och effektiva arbetssätt.

Kenneth Forsberg och Fredrika Forslund.

Ett led i att modernisera kommunens möten är uppgraderingen av det tekniska systemet i Skärgårdssalen.

– Syftet med moderniseringen var att ersätta en föråldrad teknik. Den nya tekniken för med sig ett mer lättillgängligt arbetssätt. Detta syns bland annat i en betydligt bättre bildkvalitet från kommunfullmäktiges webbsändningar som direktsänds och även går att se i efterhand, säger Fredrika Forslund, kommunfullmäktiges sekreterare.

Konkret går det att se att fler besökare väljer att titta på webbsändningarna från kommunfullmäktige nu i jämförelse med tidigare.

Sedan december skickas kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare enbart ut digitalt. Tidigare har det varit en omfattande pappers- och posthantering.

Kenneth Forsberg, ordförande i kommunfullmäktige, är en av många förtroendevalda politiker i kommunen som är positiv till digitaliseringens möjligheter i det dagliga arbetet.

– Som ordförande i kommunfullmäktige ser jag positivt på att vi äntligen fått ett uppdaterat mötessystem. Nu slipper vi alla utskick av pappershandlingar, där vi gör besparingar framför allt i miljöhänseende. Systemet gör även att handlingarna alltid kan vara uppdaterade om det sker sena förändringar, vilket inte tidigare varit möjligt utan att trycka nya handlingar. Trots en del barnsjukdomar, vilket det alltid verkar vara när nya digitala system ska införas, tycker jag att det här kommer förenkla fullmäktiges sammanträden framöver, säger Kenneth Forsberg.

– I vårt nya mötessystem loggar ledamöterna in via sin surfplatta. Där kan man sedan begära ordet, delta i voteringar och se dagordningen. Responsen från politikerna i fullmäktige har varit positiv, säger Fredrika Forslund.

Kommunfullmäktige första sammanträde för året äger rum måndag den 10 februari klockan 16.00 i Skärgårdssalen.

Välkommen att titta på plats eller på webbsändningen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ - dess "riksdag". Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. I Haninge kommun har kommunfullmäktige 61 ledamöter.

Vad bestämmer kommunfullmäktige om?

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, det gäller bland annat:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevision.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020