Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Portföljstyrning med Torvalla som pilotprojekt, rekrytering av lantmäterichef, samverkansmodell, tulpanfest och nämndutbildning är några av de aktuella ämnen som Anna W Haapaniemi berättade om på månadens förvaltningsinformation.

Portföljstyrning med Torvalla som pilotprojekt

Inom ramen för arbetet med att utveckla projektstyrningen på förvaltningen har stadsbyggnadsprocessen kartlagts. Dels för att öka kunskapen om processen och beroendeförhållanden inom förvaltningen och till andra förvaltningar. Dels för att utveckla processen vidare och få ett bättre flyt i den.

Inom Haninge kommuns pågående arbete med portföljstyrningsmodellen kommer det sannolikt att finnas två portföljer; Utveckling och Tillväxt. Torvalla blir det första programmet i portföljen Tillväxt och i detta program kommer det att ingå ett flertal projekt. Anna W Haapaniemi har uppdraget att starta upp Torvallaprogrammet där det första delprojektet innebär att påbörja detaljplanearbetet avseende Torvalla – den 27 maj tog  kommunstyrelsen beslut om start av planuppdraget för Torvalla.

Flera representanter från förvaltningen har nyligen deltagit i en förvaltningsövergripande workshop om Torvallas roll som pilot i införandet av portföljstyrning. Frågeställningar som behandlades under workshopen var; vad det kan komma att innebära av oss som organisation. Vilka projekt skulle kunna ingå i programmet Torvalla? Och vilka andra aktiviteter och initiativ utgör viktiga beroenden och vilka projekt bör inte ingå i programmet? Just för att skapa oss en tydlig och gemensam bild av nästa steg i arbetet med att forma programmet Torvalla.

Vill du veta mer om portföljstyrning?

Läs nyheten Nu startar pilot för portföljstyrning

Rekrytering av ny lantmäterichef

Rekrytering av lantmäterichef är klar och mer information kommer inom kort. Fram tills nya avdelningschefen börjar är Rebecca Briving tf lantmäterichef med stöd av enhetschef Anna Hedman och Anna W Haapaniemi.

Tulpanfest lockade rekordpublik

Årets tulpanfest hade drygt 3 000 besökare – och det bara i tältet för tulpanutdelningen. Haninge centrum ökade sina besök med nästan 20 % den dagen jämfört med samma lördag förra året. Det är andra året på raken som festen anordnas. Ett gott exempel på hur vi tillsammans skapar det goda livet mellan husen. Tulpanfesten arrangerades i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Nu pågår utvärdering av eventet, där det ingår att undersöka om det finns möjlighet att upprepa festen nästa år.

Samverkansmodellen på SBF

Förvaltningsledningen har genomfört en genomlysning av samverkansmodellen utifrån önskemål från skyddsombuden. Syftet med samverkansgrupper är att skapa forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare. Parterna har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om verksamhetens utveckling samt om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Det ska vara möjligt att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocessen och att överblicka och följa upp verksamheten. Arbetsgivarens representanter ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas.

Förvaltningsledningen och de fackliga organisationernas är överens om följande upplägg. Enligt avtal ska samverkansmöten hållas fyra ggr per år. Två av dessa kommer att vara utökade och även vara skyddskommittémöten. Vid behov som initierats av antingen arbetsgivaren eller facken så kallas till extra samverkansmöten.

Stadsbyggnadsnämnden

Ett flertal utbildningar har hållits för vår nya nämnd. De har under tre eftermiddagar fått utbildning i till exempel stadsbyggnadsprocessen, plan- och bygglagen och våra verksamhetsområden. De har också fått besöka olika områden som Vega, Fors reningsverk, Tungelsta, Jordbro och Åbyparken.

– Tack till er alla som varit involverade i utbildningen. Vår nämnd var väldigt nöjd med utbildningen, säger Anna W Haapaniemi.

Om stadsbyggnadsnämnden 22 maj 2019 - i korthet

  • Sju medborgarförslag om olika typer av trafikåtgärder.
  • Delårsrapport T1 samt drifts- och investeringsuppföljning
  • Kvalitetsberättelse
  • Sanktionsavgifter schakttillstånd och trafikanordningsplaner
  • Remiss, kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2018-2030
  • Fyra tillsynsärenden

För mer information om senaste nämnden

Se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 maj

Senast uppdaterad: 23 juli 2020