Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu startar pilot för portföljstyrning

Portföljstyrning är en metod som används för att få smart planering av omfattande och ofta fleråriga projekt som berör eller kräver insatser från flera förvaltningar. Under hösten genomfördes en förstudie om portföljstyrning där samtliga förvaltningar deltog i workshops, enkäter och intervjuer. Förstudieresultatet föll väl ut och nu har kommundirektörens ledningsgrupp fattat beslut om fortsatt genomförande.

Metoden portföljstyrning vill skapa förutsättningar för ett ökat samarbete och samsyn i de program och projekt som kommer att ingå i portföljerna. Sättet att arbeta syftar också till att skapa helhetssyn och skapa bra förutsättningar för prioritering, koordinering och uppföljning, allt för att nå uppsatta mål.

–  Att jobba utifrån portföljstyrningsmetoden kommer att ge oss en tydligare gemensam styrning och det behovet är starkt nu när Haninge växer kraftigt. Portföljstyrning är en metod för att säkerställa att vi startar rätt projekt, i rätt tid och med rätt förutsättningar, säger Magnus Gyllestad.

Portföljstyrningsmodellen bygger på tre nivåer – portfölj, program och projekt. I en portfölj ingår program med samma inriktning. I ett program samlas sedan de projekt som rör programområdet.

 

Två portföljer inrättas

I ett första skede kommer två portföljer att inrättas i Haninge kommun. En portfölj för tillväxtprojekt inom stadsutveckling och en portfölj för utvecklingsprojekt som rör kommunens gemensamma arbetssätt, processer, verksamhets- och stödsystem.

Valet att inrätta två portföljer – tillväxt och utveckling – har gjorts för att det inom båda områdena sker en stark och snabb utveckling som ställer höga krav på koordinering mellan olika förvaltningar och avdelningar.

– Jag tror mycket på det här sättet att jobba för att få en ökad tydlighet och bättre styrning och säkra ett gott samarbete mellan olika kompetenser och områden, säger Magnus Gyllestad.

– Jag har tidigare jobbat med denna metod och mina erfarenheter är att metoden har gett både goda resultat och bättre förutsättningar för dem som är involverade i stora projekt, fortsätter Magnus.

Torvallaprojektet pilot

Som pilot för tillväxtportföljen är utvecklingen av Torvallaområdet utsedd till pilotprogram. Programmet kommer så snart programdirektiv och organisation är etablerad att löpande rapportera med- och motgångar avseende det nya sättet att arbeta. Då de är pilot kommer det  att vara viktigt att ta tillvara deras erfarenheter och lärdomar. Pilotprogrammet för utvecklingsportföljen är ännu inte utsett.

 

Illustration - portföljstyrning

Senast uppdaterad: 23 juli 2020