Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kompetensförsörjning för framtiden

Bristen på lärare är stor i hela landet och särskilt i Stockholmsområdet. För att möta denna utmaning behöver utbildningsförvaltningen jobba med kompetensförsörjning på kort och lång sikt och stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Utbildningar i egen regi, nytt samarbete med Stockholms universitet och ambassadörer är några av lösningarna.

Kommunen söker med ljus och lykta inte bara behöriga lärare utan även barnskötare och fritidspedagoger. Haninge kan visserligen erbjuda höga löner men det räcker inte i Stockholmsregionen, där konkurrensen är hård. Ett grundläggande problem är att det utbildas för få lärare.

– I dagsläget måste vi anställa outbildad personal för att täcka vakanser. För att kunna rekrytera och behålla personal måste förvaltningen pröva nya vägar och jobba både kort-och långsiktigt. Vi kommer bland annat att hålla egna barnskötarutbildningar och undersöka om vi kan arrangera vidareutbildningar av barnskötare till förskollärare och fritidspedagoger. Finns det medarbetare på väg mot pension som kan jobba längre vore det också en tänkbar lösning, säger HR-partner Helena Nagy.

Utbildningsförvaltningen har anställt en projektledare som genomför olika kartläggningar, bland annat av vilka obehöriga lärare som är nära en lärarexamen och vilka medarbetare som kan tänkas gå barnskötarutbildning.

Hitta kompetens utifrån scenarier

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan sträcker sig över tre år. Men man behöver jobba ännu mer övergripande och strategiskt, konstaterar Helena.

– Det kommer inte att vara självklart att ersätta ett huvud med ett nytt framöver. Kommunen behöver i stället jobba med olika scenarier, till exempel olika stadsutvecklingsprojekt, för att identifiera och rekrytera rätt kompetens. Och för att ta fram scenarier krävs omvärldsbevakning, och koll på vilka områden som växer och vilka som går tillbaka.

Förvaltningen behöver sedan ringa in gapet mellan den kompetens den redan har och den som saknas. Och det gäller både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Därefter kan den planera rätt kompetensförsörjningsinsatser. Men här behöver man både kunna gasa och bromsa samtidigt eftersom kommunen måste göra mer men för mindre resurser.

Först ut att testa att jobba systematiskt utifrån scenarier är stadsbyggnadsförvaltningen som sedan 2018 deltar i ett pilotprojekt.

Nytt VFU-samarbete med Stockholms universitet

Ett annat sätt att bidra till kompetensförsörjningen är att försöka attrahera lärarstudenter som är på väg ut i yrkeslivet. Fredrika Bremergymnasiet har under flera år varit övningsskola för nyfikna studenter från Stockholms universitet inom ramen för deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Samarbetet har fungerat så pass bra att universitetet nu vill att Haninge blir pilot för deras nya VFU-organisation.

Den nya organisationen kallas för VFU-kluster. Ett kluster är ett geografiskt område med skolor och/eller förskolor som tillsammans har aktiviteter för lärarstudenter som gör sin VFU.

Haninge kommer att utgöra ett VFU-kluster där både förskola, grundskola och gymnasium ingår. Även om samarbetet är i sin linda står det klart att Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet och Centrum Vux kommer att delta liksom ett par, tre förskolor. Planen för vilka grundskolor som ska delta är ännu inte klar.

– Det är hedrande att Haninge får vara pilot, och det tack vare Fredrika Bremergymnasiets utmärkta insatser. Utbildningsförvaltningen har alla förutsättningar att gå in i detta samarbete, och det är positivt för vårt arbetsgivarvarumärke. De lärare som handleder kommer få en gedigen kompetensutveckling, vilket är en merit i sig, och förhoppningsvis blir det lättare för oss att rekrytera nyutexaminerade, säger tillförordnad förvaltningschef Henrik Lind.

Förvaltningen kommer att anställa en VFU-samordnare som kommer att ha en nyckelroll i samarbetet med universitet.

”Tid för utveckling, rum för idéer”

Kommunen har sedan 2018 arbetat med ett nytt arbetsgivarvarumärke - ”Tid för utveckling, rum för idéer”. Rekryteringsfilmer och personporträtt har tagits fram med en lärare, fritidspedagog, barnskötare och förskollärare. Filmerna ligger på haninge.se och har spridits i sociala medier.

– Våra medarbetares förmåga att anamma nya idéer och tillsammans pröva nya arbetssätt gör att vi lever vårt arbetsgivarvarumärke. Det skapar en trovärdighet i vår kommunikation och goda förutsättningar för att vi ska lyckas behålla och attrahera medarbetare, säger Henrik Lindh

Utbildningsförvaltningen använder arbetsgivarvarumärket vid rekryteringar och mässor, nu senast vid rekryteringsmässan den 14 februari. För att ge varumärket en skjuts lanserade kommunen en kampanj i sociala medier under hösten 2018 på temat ”Är du lite för…?” som fick mycket uppmärksamhet.

Varumärket har också stärkts genom de sju medarbetare inom förvaltningen som utsetts till ambassadörer. Ambassadörerna ska bidra till att bygga stolthet inåt i organisationen och utåt gentemot potentiella medarbetare. Mer om detta kan du läsa i kommande nummer av Inblick.

Rekryteringsfilmer med medarbetare från UBF

På sidorna Jobba hos på oss på haninge.se finns filmer med och personporträtt av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog och barnskötare. Dela gärna filmerna i dina sociala medier eller varför inte tipsa personer du känner som söker jobb inom skolvärlden.

Jobba hos oss

Senast uppdaterad: 23 juli 2020