Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gripande författarbesök på Vendelsömalmsskolan

I december hade Vendelsömalmsskolan besök av Roz Aslanian, författare och föreläsare som både flytt kriget i Iran och dessutom överlevt diskoteksbranden i Göteborg 1998. En av Sveriges värsta katastrofer genom tiderna.

Foto: Ola Kjelbye

Ilkay Eken, lärare på Vendelsömalmsskolan har under läsåret läst stycken ur Roz Aslanian biografi ”En bättre morgondag” för sina elever i årskurs 4. I boken berättar han bland annat om familjens flykt från Iran och hur det var att komma till ett nytt land och inte kunna språket och alla svårigheter det kan medföra. I samband med högläsningen diskuterade eleverna hur det är att fly från krig, om barns rättigheter och alla människors lika värde. Eleverna diskuterat ämnena med utgångspunkt ur FN:s barnkonvention, som blir svensk lag den 1 januari 2020.

Eftersom eleverna ville veta mer om Roz Aslanian, bjöds han in till Vendelsömalmsskolan och tillbringade en hel dag tillsammans med dem. Han spelade sällskapsspel, berättade om sitt liv och de svårigheter han har tagit sig igenom och svarade på barnens nyfikna frågor.

Höll föreläsning för alla lärare

På eftermiddagen höll han den gripande föreläsningen ”Om jag inte ser dig igen” för alla lärare på Vendelsömalmsskolan. Roz berättade om en resa som började i mitten av 80-talet då han och hans familj blev flyktingar. Resan börjar i ett flyktingläger i Istanbul och vidare till en bruksort i Östergötland, för att så småningom hamna i Bergsjön och diskoteksbranden på Backaplan, där 63 ungdomar omkom och 200 skadades. Föreläsningen handlade bland annat om jakten på identitet, om att misslyckas och att komma tillbaka till livet igen. Budskapet är att sprida kärlek, vikten av samhörighet, mångfald och alla människors lika värde.

Eftersom Ilkay Eken och Roz Aslanian har ett gemensamt skrivprojekt för årskurs 4, planerar de även ett återbesök på Vendelsömalmsskolan under våren 2020.

Besöket och föreläsningen blev mycket uppskattat av både elever och lärare och här är några av kommentarerna

”Det var intressant att höra honom berätta om sig själv, öppet inför alla, om vad han varit med om.”

”Kan han komma till oss igen”?

”Det var roligt att få reda på så mycket.”

”När han berättade om vad han hade varit med om var det både spännande, men också lite sorgligt.”

”Den här föreläsningen borde alla högstadieelever ta del av.”

”Vilken rörande historia han berättade. Jag kom att tänka på mina egna föräldrar”

Haninge kommuns arbete med barnrättsfrågor

Haninge kommun har arbetat länge med barnrättsfrågor och från och med 2019 är vi barnrättskommun. 

Lär mer om hur Haninge kommun arbetar med barns rättigheter

Fakta om barnrättskonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020