Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde 26 september

Första sammanträdet för äldrenämnden efter sommaruppehållet hölls den 26 september. Under sammanträdet diskuterades bland annat verksamheten på Mötesplats Jordbro. Beslut togs att projektet Mötesplats Jordbro avslutas och övergå till den reguljära träffpunktsverksamheten i egen regi och att förvaltningen ska verka för att hitta en annan lokal för verksamheten. Nämnden gick också igenom Delårsrapport 2 ekonomi för 2018. Du hittar resterande punkter samt protokoll nedan.

Äldrenämndens sammanträde Äldrenämndens sammanträde Foto: Mostphotos

Hela dagordningen

§ 85 Godkännande av dagordningen

§ 86 Val av justerare

§ 87 Allmänhetens frågestund

§ 88 Information

§ 89 Kommande nämndärenden

§ 90 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

§ 91 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen

§ 93 Delårsrapport 2 Ekonomi 2018

§ 94 Uppföljning av föreningsdriven träffpunktsverksamhet Västerhaninge

§ 95 Uppföljning mötesplats Jordbro

§ 96 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2018

§ 97 Handlingsplaner 2018 ordinärt boende Kvalitetsgranskning

§ 98 Utredning om införande av valfrihet för särskilt boende inom äldreomsorgen. Se även ÄN 2016/420

§ 99 Meddelanden allmänna

§ 100 Meddelanden sekretess

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020