Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Protokoll från socialnämndens senaste möte

Nu är protokollet justerat från socialnämndens senaste möte den 20 november. Frågor som togs upp var bland annat rapporten "Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade per den 30 september".

I rapporten tar socialförvaltningen upp vilka ärenden som inte har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden godkände rapporten och lämnar den vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Socialnämnden godkände även socialförvaltningens förslag på justering av avgifter för vård- och serviceinsatser. Dokument med de nya avgifterna hittar du här

Nämnden godkände även förvaltningens svar på kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny fordonspolicy. Den nya fordonspolicyn ska stimulera till övergång och användande av fossilfria drivmedel.

Protokollet med samtliga ärenden finns att läsa här:

Protokoll socialnämnden den 20 november

Senast uppdaterad: 23 juli 2020