Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

På nämndsammanträdet den 14 juni fick nämnden information om åtgärder för att höja nöjd kundindex på bygglovsavdelningen, pågående arbete med att säkra framtida vattenförsörjning i Handen samt projektet Smarta resval.

Djur i brons i Åbuparken. Foto: Camilla Cherry

Haninge kommun deltar varje år i undersökningen "Serviceundersökning 2017 års kontakter- Nöjd-Kund-Index undersökning om företags och andra kundkategoriers uppfattning om kommunens service under 2017" inom ramen för Stockholm Business Alliance. Resultatet var inte enligt förväntningarna och bygglovsavdelningens arbetar aktivt med frågan. Representanter från bygglovsavdelningen har bland annat deltagit i en förvaltningsövergripande workshop för att höja kommunens nöjd kundindex (NKI) i stort. Avdelningen har också haft en workshop om resultatet och för att finna lågt hängande frukter för att snabbt få upp kundnöjdheten.

- Det är fler som har varit i vår sits och som på kort tid har lyckats med att förbättra sina nöjd kundindex. Ett konkret exempel är Halmstads kommun där jag ledde arbetet med att kraftigt förbättra deras NKI. Vi har under det gångna året lyckats korta våra handläggningstider. Viljan och ambitionen finns bevisligen i gruppen. Och i veckan fick vi en positiv signal – resultatet från årets första delmätning visar på en kraftig förbättring i vårt NKI. Så vårt arbete går åt rätt håll. Nu fortsätter vi framåt, säger Magnus Runesson tf bygglovschef och planchef.

Nämnden fick också en presentation av projektledaren Malvina Hagbjörk om det nystartade projektet Smarta resval som har i syfte att bidra till att:

• Resor i Haninge är fossilfria 2030
• Andelen resor med kollektivtrafik, cykel & gång ökar till 55 %
• Minska växthusgasutsläpp från transporter

Malvina kommer att inom kort presentera för styrgruppen en plan på aktiveringar under de kommande två åren för att öka kunskapen om smarta resval och börja få till en beteendeförändring hos våra målgrupper.

Och några leveranser...

Magnus rapporterade också enligt önskemål från föregående nämndsammanträde om de detaljplaner som lagts på väntelista. Värt att notera är att tre detaljplaner nyligen har vunnit laga kraft:

- Detaljplan Ålsta 28:1
- Dalarö strandhotell (beteckning?)
- Söderby 2:27 med flera, vårdboende i Brandbergen

Sist men inte minst så har Åbyparken som upprustats enligt vårt Nyfiken park- koncept för medborgardialog invigts. Parkens upprustning och offentliga konst har uppmärksammats i Svenska Dagbladet och är huvudartikeln på Mitt i:s förstasida denna vecka (skärmdump på pdf:n)

För mer information om de medborgarförslag som togs upp och respektive ärende, ta gärna del av:

Protokollet från 14 juni.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020