Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från stadsbyggnadsnämnden den 20 december

2017 års genomförda åtgärder för bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter presenterades på stadsbyggnadsnämnden den 20 december. - Våra åtgärder möts av positiva reaktioner av medborgarna och de önskar sig fler åtgärder i deras närområden, säger Helena Hartzell, enhetschef för trafikenheten.

För att uppnå målet att andelen cykelresor ska utgöra 15 procent år mot dagens tre procent 2030, presenterades även cykelplanen 2018 med konkreta mål och strategier. Nämnden beslutade att enligt förvaltningens önskemål sända cykelplanen på remiss.

Se filmen här 

Ett flertal remisser beslutades enligt förvaltningens förslag, bland annat Granskning av Haninge stad utvecklingsplan, förslag till policy för medborgar- och brukardialog och förslag till kulturmiljöprogram 2018-2020.

Ta del av protokollet här

Nämnden riktade även ett stort tack till personalen för väl genomförda insatser under det gångna året, trots tuffa förutsättningar.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020