Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bra jobbat stadsbyggnadsförvaltningen!

Det medskicket fick förvaltningsledningen på årets sista nämnd den 19 december. Här är några exempel. Bygglovsavdelningen och kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) har lyckats få ned sina ärendebalanser påtagligt. En annan framgång är att kommunstyrelsen under veckan har antagit parkeringsstrategin – en förutsättning för att kunna leverera en attraktiv, hållbar och tillgänglig stadskärna.

På nämndsammanträdet den 19 december togs beslut om följande:

- Detaljplanen för Tungelsta södra går vidare för granskning.
- Ny plan- och bygglovstaxa.
- Ny delegationsordning.
- Resultat- och investeringsuppföljning.
- Tre tillsynsärenden.

Förvaltningen lämnade också information om:
- Projektet för en ny vågbrytarponton, Fiskarhamnen, Dalarö.
- Genomförda trafiksäkerhets- och cykelinvesteringar 2018.
- Planerna på nya hundrastgårdar.

För mer information, se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 november.

Förändringar i nämnden

Den 1 januari tillträder en ny stadsbyggnadsnämnd:

Ledamöter
Petri Salonen (C)*
Ordförande
Göran Svensson (S)
Förste vice ordförande
Sven Gustafsson (M)
Andre vice ordförande

Joakim Spångberg (S)*
Nina Larsson (L)*
Patrik Romare (KD)*
Harald Gärdek (V)*
Nonnna Karnova (M)
Peter Lindefjärd (SD)

Ersättare
Gunnel Trelje (S)
Lennart Stålnacke
Patrik Lind (L)
Mikael Trolin (C)*
Ingwar Åhman-Eklund (C)*
Hans Andersson
Kjell Larsson (M)
Thomas Hjelm (M)*
Magnus Malmberg (SD)

* Nya nämndledamöter.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020