Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Att tänka på inför investering i solceller och solfångare

Från och med den 1 augusti är det lättare för ett flertal fastighetsägare att installera solfångare eller solcellspaneler för att få ned energianvändningen. Numera är solfångare eller solpaneler som ska monteras utanpå en byggnads fasad eller tak bygglovsbefriade – om de uppfyller vissa krav. Förenklingen gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader inom detaljplanelagt område.

Solpanel Foto: Mostphotos

Följande kriterier vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  • solfångare eller solcellspaneler som integreras i fasaden eller taket på en byggnad inom detaljplan kräver bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas

Utom detaljplan krävs inte bygglov för solfångare eller solcellspaneler. Även om bygglov inte krävs så ska alla krav i plan- och bygglagen på varsamhet och utformning ändå uppfyllas.

Det var i mitten av juni 2018 som riksdagen beslutade om ändringen i plan- och bygglagen enligt regeringens förslag. Förändringen trädde i kraft 1 augusti 2018. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Plan- och byggcenter.

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss innebär det att alla uppgifter du lämnar skriftligt eller muntligt blir allmän handling. Dessa kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Om du har uppgett någon form av personuppgifter vid din kontakt med kommunen, som till exempel namn eller e-postadress, finns det inte längre möjlighet att vara anonym.

Bygglovscenter
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider: 
Måndag - fredag 09:30 - 11:30

Avvikande telefontider:
Fredag 10/5 och 7/6 stängt (klämdagar)

Mer information om bygglovscenter

Ha gärna din fastighetsbeteckning/adress eller diarienummer redo när du ringer!


Boka rådgivning med bygglovshandläggare

För att boka en tid klickar du här


Frågor gällande pågående ärenden

För frågor i pågående bygglovsärenden kontakta direkt din handläggare eller inspektör antingen via mejl eller telefon.

Kompletteringar i pågående ärenden skickas till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020