Bygglovscenter

Haninges bygglovscenter kan du kontakta för att snabbt få information och service om bygglovsärenden. Bygglovssamordnarna ger vägledning och svarar på enklare frågor.

Exempel på frågor som du kan få svar på:

  • Behöver jag bygglov eller göra en anmälan?
  • Bor jag innanför eller utanför detaljplan? 
  • Vilka regler gäller för en friggebod?
  • Hur gör jag en ansökan/anmälan?
  • Vilka handlingar krävs för en tillbyggnad?
  • Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?
  • Vilken handläggare har jag?
  • Frågor, synpunkter och klagomål, dock inte för pågående ärenden

Kontakt

Mejla gärna dina frågor till: bygglov@haninge.se
Telefon: 08-606 83 72 

Telefontider:
tisdag 09.00-11.00
onsdag-fredag 09.00-10.00

Frågor i ett pågående ärende?
Om du redan har ett pågående bygglovsärende, är du välkommen att kontakta din handläggare via e-post eller på telefon tisdag-fredag 9.00-11.00.


Frågor om pågående detaljplaneprojekt
besvaras av planavdelningen: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022