Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Resultat från brukarundersökning

Under hösten 2016 genomförde socialförvaltningen två brukarundersökningar. Den ena riktade sig mot individ- och familjeomsorgen (IFO) och den andra mot funktionshindersområdet. Nu har vi sammanställt resultaten.

Syftet var att ta reda på vad ni tycker fungerar bra och mindre bra i mötet med socialtjänsten. Undersökningarna bestod av en enkät riktad till personer aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården eller till personer med insatsen boendestöd, gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet eller sysselsättning. Det var frivilligt att delta och alla som svarade var anonyma.

I överlag är resultatet positivt för samtliga områden. Särskilt positivt är att de flesta verkar förstå den information de får från våra socialsekreterare på IFO och hur positivt personer inom funktionshinderområdet upplever självbestämmande och bemötande.

Att få reda på hur ni upplever kontakten med socialtjänsten är viktigt för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Vi är tacksamma att så pass många tog sig tid att svara på enkäten!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020